Featured

Alliance

 

 

 

 

 


พระบรมราโชวาท

หลักวิชา

หลักวิชา/หลักวิชาการ


          สำหรับนักเรียนที่ได้รับปริญญาก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ได้อุตสาหะเล่าเรียนจนประสบผลสำเร็จดังที่เห็นกันอยู่นี้ อันประเทศของเรานั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วไปแล้วว่าอุดมด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำ เพียงไร ฉะนั้นถ้าได้ร่วมมือร่วมใจช่วยกันนำทรัพย์เหล่านั้นขึ้นมาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการก็จะเป็นผลส่งเสริมทวีความมั่นคงของบ้านเมืองได้อีกเป็นอันมาก

( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ )

 


          ในการนั้นที่จะเอาหลักวิชาการที่ได้เล่าเรียนมาใช้เพื่อประกอบกิจการงานต่อไปนั้นควรจะคำนึงถึงสภาพความเป็นอยู่ของท้องที่ แลถึงผลสะท้อนที่อาจมีขึ้น

( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย๔ กรกฎาคม ๒๕๐๐ )

 


          การพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความเจริญความมั่นคงแก่คนส่วนรวมทั้งชาติได้แท้จริงนั้น จะต้องอาศัยหลักวิชาอันถูกต้อง และต้องกระทำพร้อมกันไปทุกๆด้านด้วย เพราะความเป็นไปทุกอย่างในบ้านเมืองมีความสำคัญเกี่ยวโยงกันหมด

( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๕ )

 


          เมื่อวิชาความรู้ศึกษาสะสมไว้เป็นอย่างดีมีความไม่เคร่งเครียดจนเกินไปและมีความเข้าใจในสภาพที่เป็นจริงของสิ่งต่างๆอย่างแจ่มแจ้งแล้ว ก็จะเกิดความคิดเห็นที่ปลอดโปร่งสว่างไสว

จะมีเหตุผลอันถูกต้องถ่องแท้และจะมีปัญญาอันแยมคายที่จะนำมาใช้ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ )

 


          วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยที่มีต่อเนื่องกันมาเป็นลำดับนั้นถ้าจะได้พิเคราะห์สังเกตดูให้ดีแล้วจะเห็นได้ว่า เป็นกลไกที่ละเอียดเกี่ยงโยงกันมากคือต้องมีการปฏิบัติงานร่วมกันด้วยหลักวิชาด้วยความคิดอ่านที่ถูกต้องและสุขุมรอบคอบอยู่ตลอดเวลาทั้งต้องแก้ไขอุปสรรคขัดขวางที่เกิดขึ้นมากหลายเพื่อให้งานทุกด้านดำเนินไปสู่จุดหมายที่พึงประสงค์

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๖)

 


          การสร้างอนาคตของตนและของส่วนรวม เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งจะต้องอาศัยแผนการอันละเอียดรอบคอบ และต้องกระทำอย่างหนักแน่นอยู่ตลอดเวลามิฉะนั้นจะพาตัวพาประเทศไปไม่รอดทุกคนควรที่จะเตรียมการ เตรียมใจไว้ให้เข้มแข็งอยู่เสมอ และพร้อมที่จะนำสติปัญญาหลักวิชาการ ความร่วมมือ พร้อมทั้งความอดทนเข้มแข็งมาใช้สร้างตัวสร้างบ้านเมืองและต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคทุกๆประการให้ลุล่วงไปจนบรรลุความสำเร็จและความเจริยะในชีวิตทุกๆประการตามที่มุ่งหมายไว้

( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยข่อนแก่น ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๖ )

 


          งานใหญ่ๆ ระดับชาตินั้น ไม่ว่าเป็นด้านใดสาขาใด ย่อมจะเกี่ยวโยงถึงกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะเกี่ยวพันธ์เศรษฐกิจด้วยทุกสาขาทำงานอย่างนี้ นอกจากจะมีหลักวิชา เทคนิคและความชำนาญ ในการลงมือปฏิบัติเป็นพื้นฐานแล้ว ยังต้องมีความรอบรู้ในวิชาการทั่วไป ต้องมีความสามารถในทางมนุษย์สัมพันธ์และต้องมีความเฉลียวฉลาด ในหลักการและระบบวิธีปฏิบัติงาน เป็นส่วนประกอบอุดหนุนด้วยจึงสามารถนำหลักวิชาการความรอบรู้ความสามารถต่างๆ มาประกอบกัน และใช้ให้สอดคล้องให้พอเหมาะพอดีกันให้เป็นผล ดีได้

( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา ๒๖ สิงหาคม ๑๕๑๙ )

 


          ทุกสิ่งทุกอย่านี้ จะต้องอาศัยหลักวิชาทั้งนั้นแต่บางที่หลักวิชานั้นเราไปเอาตัวอย่างมาจากแหล่งที่มีสภาพการไม่เหมือนกับประเทศของเรายกตัวอย่างในเมืองไทย เดี๋ยวนี้แต่งตัวชุดสากลแบบนี้ก็ร้อนไม่เหมาะสม กับภูมิอากาศของประเทศไทย แต่ก็ดัดแปลไปบ้าง มิให้เครื่องแต่งตัวเหล่านี้ร้อนเกินไปแต่ถ้าอย่างชุดเสื้อกันหนาวหนาๆหรู่ๆ ก็จะต้องสร้างโรงหรือห้องที่เย็นจัด ปัจจุบันนี้ เครื่องนี้เครื่องเย็นบางแห่งก็หนาวจนกระทั้ง ต้องใสเสื้อกันหนาวนับว่าเป็นการสิ้นเปลื่องโดยใช้เหตุที่จะทำความเย็นไห้มากจนกระทั้งต้องใส่เครื่องแต่งตัวที่ป้องกันความหนาว ในประเทศที่ร้อน ความสิ้นเปลืองเช่นนี้ทำให้เสียเศรษฐกิจเหมือนกัน

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕)

 


          ทุกๆสิ่งมีชีวิต และประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีชีวิต ระเบียบการก็เปลี่ยนแปลงได้ แล้วถ้าเปลี่ยนโดยวิธีพูดกันรู้เรื่อง คือเจรจากันอย่างถูกหลักวิชาที่แท้ ที่สูงกว่าหลักวิชาในตำรา ก็หมดปัญหาแต่ไม่ใช้ว่าเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนอย่างตายตัวไปเลย เมื่อสถานการณ์ไม่อำนวย ก็เปลี่ยนต่อไปได้โดยไม่ต้องทะเลาะกันอย่างหนัก จนกระทั้งทำให้เสียหาย จนทำให้ประเทศไทย กลับเป็นประเทศที่ล้าหลัง

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕)