Featured

Alliance

 

 

 

 

 


พระบรมราโชวาท

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง / Sufficiency Economy


          ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอหมายความว่าถ้าทำได้เศษหนึ่งส่วนสี่ของประเทศก็จะพอ นั้นไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทำ

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)

 


          ที่บอกว่าพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อแปลแล้วเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่เข้าใจความหมายเศรษฐกิจพอเพียง ก็เลยบอกแล้วว่าถ้าไม่เข้าใจจะอธิบายใหม่เมื่อปี่ทีแล้ววันที่๔ ธันวาคม ๕๔๔๑ ก็อธิบาย ก็รู้สึกว่าได้อธิบายอย่างแจ่มแจ้ง ยืดยาว ก็ดูใครต่อใครก็พยักหน้าว่าเออดี ทำไปทำมาก็ถามกันว่าจะทำอย่างไรกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวมีการสัมมนากันมีรายการวิทยุผู้เชี่ยวชาญหลายคนถามกันไปถามมาว่า เศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวนี่เป็นอย่างไรเข้าบอกว่าดีจะทำให้ประเทศชาติรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ได้บางคนก็คัดค้านบอกว่าไม่ดีไม่ใช้ว่าผู้ที่กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคล้ายๆเป็นทฤษฎีใหม่จะน้อยใจไม่น้อยใจดีใจที่ท่านผู้ที่เป็นนักเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียง เข้าอุตสาห์อ้างถึงเอ่ยถึงเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว ถ้าเข้าไม่เห็นว่ามีดี เขาไม่พูดเลย ถ้าพูดเดี๋ยวหาว่ามาติเตียนพระเจ้าอยู่หัวไม่ดีมีคนหนึ่งพูดเป็นดอกเตอร์เข้าพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรแหมอยากพูดเพราะว่าตอบแล้วอย่างที่เห็นในทีวีรายการใหญ่เขาพูดถามโน่นถามนี่เราดูแล้วรำคาญเพราะว่าตอบแล้วตอนเสร็จแล้วก็ถามใหม่เมื่อตอบอีกก็บอกว่าทำไมพูดคราวนี้เราฟังเข้าแล้วเข้าก็ถามภาษาอังกฤษจะแปลเศรษฐกิจพอเพียงว่าอย่างไรก็อยากจะตอบว่ามีแล้วในหนังสือในหนังสือไม่ใช้ว่าหนังสือในตำราเศรษฐกิจในหนังสือพระราชดำรัสที่อุตสาห์พิมพ์และนำมาปรับปรุงให้ดูให้ฟังได้และแปลเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าคนที่ฟังภาษาไทยบางทีไม่เข้าใจภาษาไทยก็ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและเน้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงแปลว่า Sufficiency Economy โดยเขียนเป็นตัวหนาในหนังสือเสร็จแล้วเข้าก็มาบอกว่าคำว่า Sufficiency Economy ไม่มีในตำราเศรษฐกิจจะมีได้อย่างไรเพราะว่าเป็นทฤษฏีใหม่เป็นตำราใหม่ถ้ามีอยู่ในตำราก็หมายความว่าเราก๊อบปี้มาเราลอกเข้ามาเราไม่ได้ลอกไม่ได้อยู่ในตำราเศรษฐกิจเป็นเกียรติที่เข้าพูดอย่างที่เข้าพูดอย่างนี้ว่า Sufficiency Economy นั้นไม่มีในตำราการที่พูดว่าไม่มีในตำรานี่ที่ว่าเป็นเกียรตินั้นหมายความว่าเราก็สามารถที่จะคิดอะไรได้จะถูกจะผิดก็ช่างแต่ว่าเข้าสนใจเข้าก็สามารถที่จะปรับปรุงหรือไปใช้หลักการเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้นเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเป็นขั้นๆแต่ว่าต้องดุว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ที่จะมาบอกให้พอเพียงเฉพาะตัวเอง๑๐๐% เป็นสิ่งที่ทำไม่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนไม่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว แต่ว่าพอเพียงในทฤษฏีหลวงนี้คือสามารถดำเนินงานได้เมืองไทยไม่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่ได้ตำหนิไม่เคยพูดนี้เพิ่งพูดตอนนี้เวลานี้ขณะนี้ว่าประเทศไทยไม่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงค่อนข้างจะแย่ เพราะว่าจะทำให้ล่มจมเศรษฐกิจพอเพียงที่หมายถึงนี้ คือง่าอย่างคนที่ทำธุรกิจก้ย้อมต้องไปกู้เงินเพราะว่าธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ คนเดียวไม่สามารถที่จะรวบรวมทุนมาสร้างกิจการขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนป่าสักคนเดียวทำไม่ได้หรือแม้แต่หน่วยงานราชการหน่วยเดียวทำไม่ได้

          ถ้านับดูปีนี้น่าจะมีความเสียหายหมื่นล้านไม่ต้องเสีย และที่ไม่ต้องเสียนี้ก็ทำให้มีผลผลิต โดยเฉพาะอย่างเกษตรกรเขาก็มีผลผลิตได้แม้จะปีนี้ซึ่งเขื่อนยังไม่ได้ทำงานในด้านชลประทานก็ทำให้ป้องกันน้ำท้วมทำให้เกษตรกรเพาะปลูกได้ก็เป็นเงินหลายพันล้านเหมือนกันฉะนั้นในปีเดียวเขื่อนป่าสักก็คุ้มแล้วคุ้มค่าที่ได้๒หมื่นล้านนั้นก็หมายความว่ากิจการเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานแต่ว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็เพียงเพราะว่าถ้าทำแล้วคนอาจจะเกี่ยวข้องกับกิจการนี้มากมายแต่ว่าทำให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์และทำให้เจริญแต่ว่าถ้ากิจการที่ไม่มีนโยบายที่แน่วแน่ ที่สอดคล้องกัน มัวแต่ทะเลาะกันไม่สำเร็จ ก็ถือว่าไม่ได้ประโยชน์จากกิจการที่คิดป่านนี้เราจะจนลงไปเงินสองหมื่นล้านที่ไปลงในการสร้างนั้น เงินสองหมืนล้านก็หมดไป หมดไปโดยที่ไม่มีประโยชน์ หมดไปโดยที่ทำลายเพราะว่าเดือดร้อนเกษตรกรเดือดร้อนชาวกรุงเดือดร้อนฉะนั้นต้องมี่เหมือนกันโครงการต่างๆหรือเศรษฐกิจที่ใหญ่ต้องมีการสอดคลองกันดีที่ไม่ใช้เพียงแต่เหมือนทฤษฏีใหม่ ๑๕ ไร่ ๑๕ ไร่แล้วก็สามารถปลูกข้าวพอกิน อันนี้มันใหญ่กว่าแต่อันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันคือ คนที่ไม่เข้าใจว่ากิจการใหญ่ๆเหมือนสร้างเขื่อนป่าสักเข้านึกว่าเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่เป็นเศรษฐกิจที่ไกลจากความพอเพียง นี่เราวัดได้ว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เป็นตัวอย่างในทางบวก

          เศรษฐกิจพอเพียงอีกอย่างหนึ่งไม่ค่อยอยากพูด เช่นการแลกเปลี่ยนเงิน ค่าแลกเปลี่ยน นี้ได้พูดมา ๒ ปีบอกว่าขอให้เงินค่าของเงินจะสูงจะต่ำเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยขัดข้อง แต่ว่าถ้าไม่สมดุลมันไม่ดี

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒)

 


          แต่ว่าเมื่อตะกี้ เมื่อเข้ามานี้ มีคนพูดแทน ก็หวังว่าเป็นการพูดแทนของประชาชนจริงๆ เพราะเค้าบอกว่าเค้า พูดในนามประชาชนคนไทย ว่าจะทำเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวอันนี้ไม่ทราบว่าเค้า รู้เรื่องดีอย่างไร ถึงว่า เศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวคืออะไร แต่ก็ควรจะรู้ หรืออย่างน้อยที่สุด ท่านผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างในนี้ ก็น่าจะรู้ น่าจะเข้าใจ เพราะจำนวนมากส่วนใหญ่ ได้ฟังพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฏีใหม่มาหลายต่อหลายครั้ง แล้วไม่ได้คัดค้านว่าใช้ไม่ได้ ทำไม่ได้มีบางคนเค้าบอกว่า เศรษฐกิจพอเพียง นี้ไม่ถูกทำไม่ได้ไม่ดี ได้ยินคนเค้าพูด แต่ว่าส่วนใหญ่บอกเศรษฐกิจพอเพียงว่า ดี เข้าใจแค่ไหนก็ไม่ทราบ แต่ยังไงก็ตาม เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ำว่า เป็นการทั้งเศรษฐกิจ หรือ ความประพฤติ ที่ทำอะไรเพื่อให้เกิดผลโดยมีเหตุและผล คือเกิดผลมันมาจากเหตุ ถ้าทำเหตุที่ดี ถ้าคิดให้ดีให้ผลที่ออกมา คือสิ่งที่ติดตามเหตุ การการกระทำที่ดี ดีแปลว่ามีประสิทธิผล ดีแปลว่ามีประโยชน์ ดีแปลว่าทำให้มีความสุข

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓)

 


          ทั้งหมดนี้พูดอย่างนี้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง เศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้ย้ำแล้วย้ำอีกแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าSufficiency Economyใครต่อใคร ต่อว่าไม่มี Sufficiency Economy

          แต่ว่าเป็นคำใหม่ของเราก็ได้หมายความว่า ประหยัด แต่ไม่ใช้ขี้เหนียว ทำอะไร ด้วยความลุ่มอลวย กัน ทำอะไรด้วยเหตุและผล จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียง แล้วทุกคนจะมีความสุข แต่พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงนี้ เป็นสิ่งที่ ปฏิบัติยากที่สุดเพราะว่าคนหนึ่งนั่งอยู่ที่นี่ อีกคนอยากจะนั่งเก้าอี้เดียวกัน นั่งได้ไหมไอ้นี้ก็พูดมามาหลายปีแล้ว ก็ แต่ละคนก็สั่นหัวว่านั่งไม่ได้เพราะว่าเดือดร้อนเบียดเบียน

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓)

 


          เมืองไทยเนี่ยทรัพยากรดี ๆ ไม่ทำไม่ใช้ เดี่ยวต้องไปกู้เงินอะไรที่ไหนมา มาพัฒนาประเทศ จริงสุนัขรังก็ต้องซื้อมา ต้องมี แต่เรามีของทรัพยากรที่ดี เราต้องใช้ ไม่ใช้สุนัขเท่านั้น อื่นๆ ของอื่นหลายอย่าง แล้วก็ที่นายกพูดถึงทฤษฏีใหม่ พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง ไอ้เนี่ยเรามาได้ซื้อจากต่างประเทศ แต่เป็นของพื้นเมือง แล้วก็ไม่ได้ อาจจะอ้างว่าเป็นความคิดของพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช้ทำมานานแล้ว ทั้งราชการ ทำราชการ ทั้งพลเรือน ทั้งทหาร ทั้งตำรวจ ได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมานานแล้ว อย่างตำรวจไปเปิดโรงเรียนที่บนภูเขา ใช้เศรษฐกิจพอเพียงแท้ โรงเรียนสร้างโรงเรียนใช้ไม้ผุๆพังๆ ก็ไปเลือกมา แล้วก็คนที่เป็นครู ก็เป็นตำรวจ๒คนได้เลี้ยงดูสอนเด็ก ๑๐ คน๑๕ คนแล้วก็นอกจากเลี้ยงดูยังเป็นบุรุตพยาบาลด้วย ดุผู้ที่เป็น เออ มาลาเรีย ตรวจเลือดตำรวจพวกนี้เขาตรวจเลือดแล้วก็เมื่อเป็นยังไง เขาก็ส่วนผู้ที่ตรวจ ช่วยชีวิตเด็กและผู้ใหญ่มากมาย แต่อย่างนี้ก็ถือว่าเถื่อนหาว่าเถื่อนหาว่าตำรวจป่าเนี่ยเรียกว่าตำรวจป่าพวกตำรวจชายแดนนี้ ตำรวจป่า เขา คนอื่นในกรุงหาว่าเป็นตำรวจป่า แต่ที่จริงตำรวจป่าเนี่ยเขาช่วยชีวิตคนมากมาย มากหลาย

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕)

 


          วิธีปลูกข้าวไม่เหมือนของเรา เราเพิ่งพบวีปลูกข้าวในพรุ ทำให้นราธิวาสมีกินแล้วขายได้ อันนี้นี้ หมายความว่า ต้องสอนให้เด็กๆ มีจินตนาการ ตอนนี้ฝ่ายมลายูเขาก็มีเทคโนโลยีสูง เราก็ชื่นชมรัฐบาลมาเลเซียเขาเก่ง มีความสามารถ ฉลาด แต่ตอนนั้นเขาปลูกข้าวไม่เป็น ต้องเอาคนไทยไปสอน แต่ที่เราสอนได้ จากคนที่มีความรู้แล้วเรียนเกี่ยวกับการเกษตร แล้วมาพลิกแผลงให้สามารถทำให้ดินมีผลิตผลได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ ความเป้นอยู่ สามารถเลี้ยงตัวได้ถึงมาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่ก้าวหน้าไม่ใช้เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้น มันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียน แม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวไม่กินคือไม่จนมีกินมีอาหารใจ หรืออะไรอื่นๆให้มากๆ

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖)

 


          ความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มาก นี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขันตอน ถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงถ้าไม่เร็ว ช้าไปก็ไม่พอเพียง ต้องให้รู้จักก้าวหน้า โดยไม่ทำให้คนเดือดร้อนอันนี้เศรษฐกิจพอเพียงคงได้ศึกษามาแล้ว เราพุดมาแล้ว ๑๐ ปีตองปฏิบัติด้วย

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖)

 


          เมืองไทยรอดเพราะโครงสร้างของประเทศ หรือนิสัยของประชากรชาวไทยประชากรนี้ หมายถึงประชาชนที่อยู่ในกรุง ประชาชนที่อยู่บนเขา ยังดีคนยังมีจิตใจที่กล้าคิด กล้าทำ ถ้าทำตามคุณสมบัติของคน คือ คุณธรรมของคนหรือความดีของคน เมืองไทยสบาย ไม่ต้องให้ต่างประเทศมาขุด เขาก็ขุดให้เรา เขาก็แบ่งให้เราด้วย เราก็แบ่งให้เขา นี่ก็เลยกลายเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบ เศษ ๑ ส่วน ๔ หรือมากกว่าเศษ ๑ ส่วน ๔ ด้วยความพอเพียงที่แปลว่า พอประมาณ และมีเหตุผลอันนี้ก็กลับมาถึงเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยนึกว่าเป็นสิ่งที่น่านำไปคิด

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)

 


          เศรษฐกิจพอเพียงเขาตีความว่าเป็นเศรษฐกิจชุมชนคือหมายความว่า ให้พอเพียงในหมู่บ้านหรือในท้องที่ให้สามารถที่จะพอมีพอกินมันเริ่มด้วย “ พอมีพอกิน” พอมีพอกินได้พูดมาหลาย ๑๐ กว่าปี มาแล้วให้พอมีพอกินแต่ว่าให้เป็นพอมีพอกินมันเป็นเริ่มต้นต่อเศรษฐกิจเมื่อปีที่แล้วบอกว่าถ้าพอมีพอกิน Self-sufficiency คือ พอมีพอกินของตัวเองนั้นมันเป็นเศรษฐกิจสมัยหิน มันไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อยๆ พัฒนาขึ้นมา ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการช่วยระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่างอำเภอ จังหวัด ประเทศ ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยน มีการไม่พอเพียงกัน ถึงบอกว่ามีเศรษฐกิจ เพียงเศษ ๑ ส่วน ๔ ก็จะพอแล้ว จะใช้ได้ เพราะถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียง เศษ ๑ ส่วน ๔ ถ้าสมมุติว่าปีนี้ไฟดับ ถ้าไม่มีเศรษฐกิจพอเพียง ไฟฟ้าหลวงหรือไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ดับหมด จะทำอย่างไรที่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ต้องแย่ไป

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒)