Featured

Alliance

 

 

 

 

 


พระบรมราโชวาท

วิกฤติ/สถานการณ์

วิกฤติ/วิกฤตการณ์/สถานการณ์


          มีกลองแบบกลองยาว และมีกลองแบบกลองเล็ก ๆ ใช้ไม้ในเมืองไทยและหนังที่ขึงบนกลองนั้นก็เป็นสิ่งที่ผลิตในเมืองไทยเหมือนกัน ฉะนั้นสามารถที่จะทำให้มีการส่งออกสิ่งของที่ทำด้วยวัตถุดิบในเมืองไทยและทำด้วยแรงงานของคนไทย อันนี้เป็นการแก้ไขสถานการณ์วิกฤตอย่างดี เป็นของเอกชนเขาทำเอง แต่เขาก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเขาบอกว่าเขาเหนื่อยมาก และจะเป็นโรคประสาท เพราะกลัวว่าจะทำไม่ทันส่ง เมื่อส่งไปแล้ว เขาก็มาพบ และมอบผลิตผลของเขาและบอกว่าสบายใจขึ้นนี้ก็เป็นวิธีแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เห็นเป็นประจักษ์ว่าทำได้แต่ต้องมีความเพียรมีความอดทนความจริงวิกฤตการณ์นี้เห็นมานานแล้วสี่สิบกว่าปีมาแล้วแต่ไม่รู้ตัวเมื่อ๔๐กว่าปีมีผู้หนึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยมาขอเงินที่จริงก็เคยให้เงินเข้าเล็กๆน้อยๆอยู่เรื่อยๆเข้าบอกว่าไม่พอ เข้าก็ขอยืมเงินขอกู้ยืมเงินก็บอกว่า เอ้าให้แต่ขอเข้าทำบัญชีบัญชีรายรับบัญชีรายจ่ายรายรับก็คือเงินเดือนของเข้าซึ้งเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยและเงินที่อุดหนุนเข้าส่วนรายจ่ายก็เป็นของที่ใช้ในครอบครัวที่นายกกล่าวว่าระยะนี้เป็นระยะที่วิกฤตก็ต้องพิจารณาอยู่เสมอว่าอะไรควรทำอะไรควรเว้นที่เกิดมีวิกฤตการณ์ขึ้นมาก็เพราะว่าขยายการผลิตมากเกินไปและไม่มีใครซื้อเพราะไม่มีใครมีเงินพอที่จะซื่อต้องถอยหลังเข้าคลองจะต้องอยู่อย่างระมัดระวังและต้องกลับไปทำกิจการที่อาจจะไม่ค่อยซับซ้อนนักคือใช้เครื่องมืออะไรที่ไม่หรูหราแต่ก็อย่างไรก็ตามมีความจำเป็นที่จะต้องถอยหลังเพื่อที่จะก้าวหน้าต่อไป ถ้าไม่ทำอย่างที่ว่านี้ ก็จะแก้ไขวิกฤตการณ์นี้ยากในการนี้ จะต้องมีการลงทุนสำหรับวิจัย ต้องมีการลงทุนสำหรับช่วยเกษตรกร ดังนั้น เงินที่ยังเหลืออยู่จะต้องนำไปสนับสนุนในทางนี้ ส่วนหนึ่งก็จะได้ผลดี จะเป็นผลช่วยให้ประเทศไทยรอดผลวิกฤตการณ์ซึ่งเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตการณ์ได้ดีกว่าหลายประเทศ เพราะแผ่นดินนี้ ยังเหมาะสมกับความเป็นอยู่ได้ อย่างที่เคยพูดมาหลายปีแล้วว่า ภูมิประเทศยัง “ให้”

          คือเหมาะสม แต่ความเป็นอยู่ต้องไมฟุ้งเฟ้อ ต้องอยูอย่างประหยัด และต้องไปในทางที่ถูกต้องวันนี้พูดถึงวิธีแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันวิกฤตการณ์ปัจจุบันทางหนึ่งวิธีหนึ่ง สมัยนี้เป็นสมัยที่พูดกันได้ว่า โลกาภิวัตน์ก็จะต้องทำตามประเทศอื่นด้วย เพราะว่าถ้าไม่ทำตามประเทศอื่นตามสัญญาที่ให้ไว้เข้าอาจจะไม่พอใจ ก็เพราะว่าเขาเองมี วิกฤตการณ์เหมือนกันการที่ประเทศใกล้เมืองไทยในภูมิภาคไทยมีวิกฤตการณ์ด้วยก็ทำให้เราฟื้นจากวิกฤตการณ์นี้ยากขึ้น และไม่ใช้เฉพาะประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้ แม้แต่ประเทศที่ดูยังเจริญรุ่งเรืองดีก็รู้สึกว่าจะกำลังเดือดร้อนเหมือนกัน ฉะนั้นเราต้องเราต้องพยามอุ้มชูประชาชน ให้ได้มีงานทำ มีรายได้ ก็จะสามารถผ่าน

          วิกฤตการณ์ แต่ถ้าทำแบบที่เคยมี นโยบายมา คือ ผลิตสิ่งของทางอุตสาหกรรมมากเกินไป ก็จะไม่สำเร็จ โดยที่ในเมืองไทยตลาดมีน้อยลง เพราะคนมีเงินน้อยลง

          ถ้าเศรษฐกิจสม่ำเสมอดี มีแต่ดีขึ้นได้ จึงต้องรักษาความเป็นอยู่ที่ดี สถานการณ์ที่ดีต่อไป โดยรักษาอัตราการแลกเปลี่ยนที่สม่ำเสมอ ไม่มีปัญหาว่า ประเทศชาติจะอดพ้นจากวิกฤตการณ์

          ทั้งนี้ความวิกฤตการณ์นี้มาจากความฟุ้งเฟ้อ หรือ ความโลภ ไม่อยากจะพูดว่าความทุจริต เพราะไม่จำเป็นที่จะต้องมีความทุจริตก็แย่ได้เหมือนกัน ยิ่งมีทุจริตก็ยิ่งแย่เพราะว่าถ้ามีความทุจริต ไม่มีใครทำงานหารายได้ ไม่มีใครเชื่อใคร แล้วผู้ที่จะพยายามทำงาน ก็ไม่สามารถทำงานเพราะกลัวทุจริต ข้อสำคัญอยู่ที่ว่า ถ้าไม่มีความสม่ำเสมอ ผู้ที่เป็นนักธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่สุจริต ก็ไม่สามารถกะงบประมาณงบของตนเองจึงต้องค้ากำไรเกินควร เพื่อไม่ให้ขาดทุน แต่มีหลายคนที่พยามทำงาน ด้วยความไม่ฟุ้งเฟ้อ

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)