Featured

Alliance

 

 

 

 

 


พระบรมราโชวาท

การผลิต/การขยาย/การบริโภค

การผลิต/การขยาย/การบริโภค


          การส่งเสริมที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่กำลังเร่งกระทำอยู่ขณะนี้ คือ การเพิ่ม ผลผลิต โดยถือว่า ผลผลิตเป็นที่มาของรายได้การผลิตนั้น ทุกคนคงเห็นได้ไม่ยาก มีความเกี่ยวพันถึงความต้องการ ตลาดการจำหน่าย วิธีจัดกิจการ ตลอดจนถึงการนำรายได้ หรือผลประโยชน์จากการผลิตมาใช้สอยบริโภคด้วย ดังนั้น การเพิ่มผลผลิตที่ถูกต้องจึงมิใช่การใช้วิชาการทางการเกษตรเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตแต่เพียงอย่างเดียว แต่หากต้องเป็นการใช้วิชาการทางการเกษตรประกอบกับวิชาการด้านอื่น ๆ ช่วยให้ผู้ผลิตได้รับผลประโยชน์ตอบแทนแรงงานความคิด และทุนของเขาที่ใช้ไปในการผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทั้งให้สามารถนำผลตอบแทนนั้นมาใช้สอยปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ให้มั่นคงขึ้นด้วย

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๑)

 


          ที่พูดกลับไปกลับมาในเรื่องการค้า การบริโภค การผลิต และการขาย นี้ก็นึกว่าท่านทั้งหลายกำลังกลุ้มใจในวิกฤตการณ์ตั้งแต่คนที่มีเงินน้อยจนกระทั่งคนที่มีเงินมาก ล้วนเดือดร้อน แต่ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนไปทำให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไม่ต้องทั้งหมดแม้แค่ครึ่งก็ไม่อาจต้อง อาจจะสักเศษหนึ่งส่วนสี่ ก็สามารถอยู่ได้ การแก้ไขอาจจะต้องใช้เวลา ไม่ใช่ง่าย ๆ โดยมากคนก็ใจร้อนเพราะเดือดร้อนแต่ว่าถ้าทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ที่จริงในที่นี้ก็มีนักเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็ควรจะเข้าใจที่พูดดังนี้

(พระราชดำรัชเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)

 


          เมื่อตั้งโรงสี ปลูกข้าวเองบ้าง และไปซื้อข้าวจากเกษตรกรบ้าง นำมาสีและขายในราคาที่เหมาะสมเป็นรูปสหกรณ์ ที่ทำที่สวนจิตรฯ นี้ไม่ได้ใช้ข้าวที่ปลูกในสวนจิตรฯเพราะว่าข้าวที่ปลูกในสวนจิตรฯเอาไปทำพิธีแรกนาขวัญ ข้าวที่โรงสีนี้ เป็นข้าวที่ไปซื้อจากเกษตรกรโดยตรงโดยให้ราคาที่เหมาะสม เกษตรกรก็มีความสุข เพราะขายข้าวในราคาที่เหมาะสม และผู้บริโภคก็ซื้อได้ในราคาถูก เพราะว่าไม่ต้องมีการขนส่งมากเกินไป ไม่ต้องมีคนกลางมากเกินไป ตกลงทั้งผู้ผลิตทั้งผู้บริโภคก็มีความสุข โดยเฉพาะคนภาคอีสาน เขาบอกว่า ต้องปลูกต้นข้าวหอมมะลิเพื่อจะขายอันนี้ถูกต้อง ข้าวหอมมะลิขายได้ดี แต่เมื่อขายแล้วจะบริโภคเองต้องซื้อต้องซื้อจากใครทุกคนก็ปลูกข้าวหอมมะลิ ในภาคอีสานส่วนมากเขาชอบบริโภคข้าวเหนียว ซึ่งใครจะเป็นคนปลูกข้าวเหนียวเพราะประกาศโฆษณาว่าคนที่ปลูกข้าวเหนียวเป็นคนโง่ อันนี้เป็นสิ่งสำคัญ เลยได้สนับสนุนบอกว่า ให้เขาปลูกข้าวบริโภค เขาจะชอบข้าวเหนียวก็ปลูกข้าวเหนียว เขาจะปลูกข้าวอะไรก็ตาม ให้เขาปลูกข้าวอย่างนั้นและเก็บไว้เพื่อที่จะบริโภคตลอดปี ถ้ามีที่ที่จะทำนาปรังหรือ มีที่มากพอสำหรับปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อที่จะขาย

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)

 


          ถ้าทำอะไรที่แหม อยากให้ดีที่สุด มีรถคันนี้วิ่งได้ ๓๐๐ กม./ชม. ไปหาถนนที่ไหน แล่น ๓๐๐ กม./ชม. หรือวิ่งได้เร็วมั่ง วิ่งได้ ๓๐๐ ไม่ถึงถึงที่ เค้าก็เลยไม่วิ่ง ๓๐๐ ถามเค้าวิ่งเท่าไหร่ เค้าวิ่ง ๑๔๐ – ๑๕๐ มันก็มากแล้ว ๑๔๐ – ๑๕๐ วันก่อนนี้มีคนเค้าแล่นรถจากกรุงเทพไปหัวหิน รถเล็กกว่าคันนี้อีก ก็วิ่ง ๑๕๐ กม./ชม. ใช่น้ำมันเติมกอฮอร์นของสวนจิตรนี่ก็ใช้ได้คือทดลองดู วิ่งได้เครื่องก็ไม่เสีย และก็วิ่งได้เร็ว กินน้ำมันก็ไม่มากกว่าเดิมและทำให้ตรงข้ามเครื่องดีขึ้น สะอาด ไม่มีมลพิษ ก๊าซกอฮอร์นี่ทำมาหลายปีแล้ว ๑๐ ปีได้ ก็ใช้ได้ แต้ว่าที่ยังไม่เผยแพร่มาก เพราะเหตุว่าถ้าทำกอฮอร์นี่จะต้องเสียภาษี เสียภาษีลงท้ายน้ำมันก๊าดกอฮอร์นี่จะแพงกว่า แพงกว่าน้ำมัน ๑๗ บาท จึงยังไม่บอกว่าควรจะใช้ แต่ถ้าใช้ได้ ไม่จำเป็นที่จะเก็บภาษีมากนักแต่เค้ากลัวกันว่า ถ้าไม่เก็บภาษีมาก เดี๋ยวแทนที่จะใส่รถจะใส่ จะดื่ม จะบริโภค คือคำว่าบริโภคนะเอาน้ำมันก๊าดกอฮอร์หรือกอฮอร์ ใส่ในรถ ก็เป็นการบริโภคเหมือนกัน แต่การบริโภคนั้นก็ได้ผลว่ารถมันแล่น ก็บริโภคการคมนาคม แต่ว่าบริโภคใส่ในปาก ก็เป็นการบริโภคเหมือนกัน บริโภคใส่ในปากแล้วก็ไปใส่ในรถ บริโภคใส่ในรถให้แล่นไปมีหวังไม่ก็ถึงที่เหมือนกันฉะนั้นก็เลยยังไม่แนะนำให้ใช้กอฮอร์เป็นบริโภค เป็นเชื้อเพลิงใส่ในปากแต่ว่าถ้าสมมุติว่า กอฮอร์ที่ทำแล้วก็บริโภคโดยใส่ในรถแล้วแล่นได้ก็ไม่ต้องเก็บภาษีให้มันแพง แต่ว่านักเศรษฐกิจท่านบอกว่ากอฮอร์ต้องเก็บภาษี ถ้าไม่เก็บภาษีไม่ใช่กอฮอร์ แล้วก็ยังไม่เข้าใจไม่ค่อยเข้าใจเศรษฐศาสตร์ แต่ยังไงท่านก็คิด แล้วข้อสำคัญที่สุดกอฮอร์นี้ก็ดีจริง ๆ สามารถที่จะผลิตในประเทศ ผลิตในประเทศก็ไม่ต้องเสียเงินตราต่างประเทศ

(พระราชดำรัชเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓)

 


          ก็ต้องสร้างเขื่อนให้เก็บน้ำดีขึ้น อย่างมากที่สุดขึ้น ๒ เมตรกว่า ๆ นับว่าจะดีได้น้ำเพิ่มเติม ๙ ล้าน ลบ.ม.นับว่าไม่เลว ไม่มาก สู่ที่อื่นไม่ได้แต่ดีกว่าไม่มีจริง ความจริงควรมีอย่างนี้ทั่วตลอด ให้สามารถเก็บน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมตอนหน้าฝน ไม่ให้น้ำแล้ง ให้มีน้ำใช้สำหรับการกสิกรรม บริโภค เดี๋ยวนี้ทั่วโลกบ่นว่าขาดน้ำ ๆ ระหว่างที่บ่นขาดน้ำ มีคนเขาตายเพราะถูกน้ำท่วม ตายไปเกือบ ๑๐ คนแล้ว ทำไมเพราะเขาไม่ได้ทำโครงการระบายน้ำที่ถูกต้อง

(พระราชดำรัชเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖)