Featured

Alliance

 

 

 

 

 


เยาวชน พลังของแผ่นดิน

พลังเยาวชน ใจอาสา การดำเนินชีวิตประจำวันและปฏิบัติตน โดยยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สุพิชญา ณ สงขลา

..."ด้วยความเชื่อที่ว่า "คนทุกคน มีพลังสร้างสรรค์ในตัวเองที่อยากจะทำสิ่งดีงาม" หากแต่ถูกกระตุ้นหรือนำเอาออกมาใช้อย่างไร ขึ้นอยู่กับโอกาส การเปิดโอกาส และการให้โอกาสในการเรียนรู้แสวงหาที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ดี ที่ควร จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะกระตุ้นให้คนที่มีพลังเหล่านี้ได้มีโอกาส และได้ใช้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น ความสามารถ ทำสิ่งที่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและโลกใบนี้ คนเพียงคนเดียว ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างบนโลกได้เราจึงต้องอาศัยมือเล็กๆ ของหลายๆ คนมารวมกัน"...

สุพิชญา ณ สงขลา  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

Read more: สุพิชญา ณ สงขลา

ด.ญ.บุญญิษา คงดี

"หนูชอบการแสดงและรักการแสดงมาก เพราะหนูชอบการแสดงมาตั้งแต่เด็ก ๆ แล้ว หนูเห็นเขาเต้นกัน หนูก็อยากจะเต้นบ้าง หนูอยากเป็นนักร้อง อยากเป็นนักแสดง จะได้หาเงินมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะ"
ด.ญ.บุญญิษา คงดี
(น้องมิกกี้ ตีสิบ)

Read more: ด.ญ.บุญญิษา คงดี

นางสาวปรียาพรรณ ศรีพลอย

หากโลกในห้องเรียนคือการเรียนรู้ที่มีสาระและแบบแผนที่แน่นอนชัดเจน การเรียนรู้นอกห้องเรียนก็อาจเป็นอีกโลกการเรียนรู้ที่ผ่อนปรนและอ่อนละมุนต่อการเรียนรู้ของเยาวชนมากขึ้น ทั้งได้เปิดโอกาสให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเข้ามาแต่งแต้มให้โลกของเขาและของเธอกว้างขวางและมีชีวิตชีวา "เพลง" สาวน้อยจิตอาสาจากรั้วสันติราษฎร์วิทยาลัยยอมรับว่า เธอเริ่มเห็นคุณค่าของ "การให้" จากกิจกรรมนอกห้องเรียน โดยมีครูและผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุน
นางสาวปรียาพรรณ ศรีพลอย  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ

Read more: นางสาวปรียาพรรณ ศรีพลอย

ชินวิทย์ โสดี (ชิน)

จิตอาสา เป็นอะไรที่สนุกมากๆ นะครับ เป็นสิ่งที่เรามีแต่ 'ได้' อย่างเดียว เรา 'ได้' นะครับ ได้สิ่งดีๆ ได้ความรู้สึกดีๆ เรา 'ให้' เขา แต่ความรู้สึกดี ที่เรา 'ได้' มันยิ่งกว่าทวีคูณ
ชินวิทย์ โสดี (ชิน)
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

Read more: ชินวิทย์ โสดี (ชิน)