Featured

Alliance

 

 

 

 

 


เยาวชน พลังของแผ่นดิน

พลังเยาวชน ใจอาสา การดำเนินชีวิตประจำวันและปฏิบัติตน โดยยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ฉัตรินและฉันทวัฒน์ สินธุสาร

จิตใส...ใจอาสา...ฝ่าโลกมืด...

นักเรียนผู้บกพร่องทางสายตาโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สร้างสุขในโรงพยาบาล แม้จะอยู่ในโลกมืด แต่น้องๆ เหล่านี้ก็สามารถสร้างความสุข ให้กับทุกคนผ่านทางเสียงเพลง ด้วยการร้องเพลงผ่อนคลายความเครียดให้กับผู้ป่วย

นายฉัตรินและนายฉันทวัฒน์ สินธุสาร สองพี่น้องฝาแฝด โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

Read more: ฉัตรินและฉันทวัฒน์ สินธุสาร

ทวีศักดิ์ จันทร์แก้ว

ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ทำ..เพื่อผู้อื่น มีความสุขที่สุด..

“ผมเชื่อว่าผมเกิดมาเพื่อทำงาน คือทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับ หรือที่เขาเรียกว่า...จิตอาสา ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ทำ มีความสุขมากครับ”

เป็นคำยืนยันจากปากของ น้องกอล์ฟ ทวีศักดิ์ จันทร์แก้ว
ประธานแกนนำจิตอาสา ชมรมครอบครัวพอเพียง
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

Read more: ทวีศักดิ์ จันทร์แก้ว

ปิยากร เลี่ยนกัตวา

มัธยมคนอาสากับการค้นหาว่า…“จิตอาสาคืออะไร”

หากมีคนมาถามว่า จิตอาสาคืออะไร? วิธีแรกที่จะทำคือ? เปิดหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวจิตอาสาสัก ๑๐๐ เล่ม ค้นหาคำว่าจิตอาสาผ่าน Google Search สัก ๑,๐๐๐ เว็บไซต์ หรือนั่งคุยกับจิตอาสาสัก ๑๐,๐๐๐ คน เราคงไม่จำเป็นต้องเสียเวลามากมายถึงขนาดนั้นเพราะเพียงแค่เรายอมสละเวลาเพียงแค่ ๑๐ นาที เพื่อลงมือปฏิบัติ ไม่แน่คุณอาจจะตอบคำถามที่กล่าวมาได้ก่อนใคร

นางสาวปิยากร เลี่ยนกัตวา หรือแป้ง
แกนนำจิตอาสาชมรมครอบครัวพอเพียง
โรงเรียนโยธินบูรณะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

Read more: ปิยากร เลี่ยนกัตวา

โอฬาร สุคนนคร

จิตอาสาผมมาด้วยใจ

“งานจิตอาสาเป็นงานที่เราต้องทำด้วยใจอย่างแท้จริง และในการปฏิบัติก็ต้องยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ผนวกเข้าไปด้วย เพื่อสร้างตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดีพร้อม สิ่งที่สำคัญก็ควรจะทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พวกเพื่อนๆ และรุ่นน้อง เราจึงจะไปสอนน้องๆ ให้เชื่อถือตามเราได้”

โอฬาร สุคนนคร
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

Read more: โอฬาร สุคนนคร