Featured

Alliance

 

 

 

 

 


เยาวชน พลังของแผ่นดิน

พลังเยาวชน ใจอาสา การดำเนินชีวิตประจำวันและปฏิบัติตน โดยยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
"เหน่ง" ดำรงศักดิ์ สุพรเงิน

เรื่องราวที่ได้ยินมาทั้งจากคุณครู เพื่อนในโรงเรียนและผู้ใกล้ชิด หลายคน ก็ทำให้อดนึกย้อนไปว่า ตอนที่เกเร เป็นอย่างไร แต่ที่แน่ ๆ อยากให้ปัจจุบันที่ได้พบเห็นนี้ จะสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนอีกจำนวนไม่น้อย ‘คิดได้อย่างเหน่ง’
เหน่ง ดำรงศักดิ์ สุพรเงิน
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

Read more: "เหน่ง" ดำรงศักดิ์ สุพรเงิน

สัณหณัฐ นวนเกิด

 

"หน้าที่การงาน กับความดี" มักเป็นเส้นขนานที่ไม่เคยมาบรรจบกันในชีวิตของคนส่วนใหญ่ คนเราจะทำดีก็ต่อเมื่อว่างเว้นจากการทำงานก่อนเสมอ บ้างก็บอกไม่มีเวลา บ้างก็บอกว่า แค่ทำชีวิตของตัวเองให้อยู่รอดไม่เดือนร้อนใครก็พอแล้ว แต่เรื่องราวเพียงไม่กี่บรรทัดถัดจากนี้ จะเป็นตัวอย่างเล็กๆ ที่ทำให้เรารู้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้ยืนอยู่ตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่
นายสัณหณัฐ นวนเกิด
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

Read more: สัณหณัฐ นวนเกิด

"แสตมป์" ธัญชนก สมหา

จิตอาสา หรือจิตสาธารณะ ไม่ว่าคุณจะเรียกขานกันอย่างไร ที่สุดแล้ว "นัยยะ" แห่งการทำความดี คงไม่ได้จบลงแค่ "คำนิยาม" หากจะว่าไปแล้วนิยามของคำว่า"จิตอาสา" อาจไม่มีคำจำกัดความที่ตายตัว อาจแปลกแยก แตกต่างออกไปตามประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ทว่า...สิ่งสำคัญที่สุด คงอยู่ที่ความ "ตั้งใจทำ" และความสุขใจนั้นจะคืนกลับมาเป็นกำไรแห่งชีวิตในที่สุด
"แสตมป์" นางสาวธัญชนก สมหา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี

Read more: "แสตมป์" ธัญชนก สมหา

น้องอิ่ม ผาณิตา เผ่าวงศา

...ว่ากันว่า "ความดี" นั้นทำยาก ส่วน "ความชั่ว" นั้นทำได้ง่ายนิดเดียว ก็เพราะเราเชื่อมากันแบบนี้จนมีคนทำดีกันน้อยลง โดยไม่เคยตั้งคำถาม หรือแม้จะ"สงสัย" ว่า "ความดี" นั้นเขาทำกันอย่างไร? และนี้ก็คือมุมมองของ น้องอิ่ม ผาณิตา เผ่าวงศา นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เด็กสาวผู้ที่ไม่เคยสงสัยในการทำ "ความดี"...
น้องอิ่ม ผาณิตา เผ่าวงศา
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

Read more: น้องอิ่ม ผาณิตา เผ่าวงศา