Featured

Alliance

 

 

 

 

 


สุพิชญา ณ สงขลา

..."ด้วยความเชื่อที่ว่า "คนทุกคน มีพลังสร้างสรรค์ในตัวเองที่อยากจะทำสิ่งดีงาม" หากแต่ถูกกระตุ้นหรือนำเอาออกมาใช้อย่างไร ขึ้นอยู่กับโอกาส การเปิดโอกาส และการให้โอกาสในการเรียนรู้แสวงหาที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ดี ที่ควร จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะกระตุ้นให้คนที่มีพลังเหล่านี้ได้มีโอกาส และได้ใช้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น ความสามารถ ทำสิ่งที่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและโลกใบนี้ คนเพียงคนเดียว ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างบนโลกได้เราจึงต้องอาศัยมือเล็กๆ ของหลายๆ คนมารวมกัน"...

สุพิชญา ณ สงขลา  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

           'โอ' สุพิชญา ณ สงขลา แกนนำจิตอาสาชมรมครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (โครงการปีที่ ๓) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เธอก้าวเข้ามาเป็นแกนนำจิตอาสา พร้อมกับการมองหา "กิจกรรมเพื่อสังคม" ที่เธอใฝ่ฝันมาตลอดว่า วันหนึ่ง คุณค่าในตัวของเธอจะส่งต่อคุณประโยชน์ไปสู่ผู้อื่นบ้าง ไม่มากก็น้อย บทบาทในการที่ทำให้ 'โอ' ในการก้าวเข้ามาสู่การทำความดีนั้น เริ่มมาจากครอบครัว เนื่องจากคุณพ่อและคุณแม่ของ 'โอ' เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จึงทำให้ 'โอ' ได้รับแรงบัลดาลใจอยากจะช่วยเหลือแก่ผู้บกพร่องดังกล่าว 'โอ' เรียนรู้ภาษามือมาจากคุณพ่อและคุณแม่มาตั้งแต่เด็ก จึงทำให้เข้าใจภาษามือและสามารถสื่อสารทางภาษามือขั้นพื้นฐานได้ ปัจจุบันครอบครัวของโอ ประกอบด้วย 

          คุณพ่อพิศณุ ณ สงขลา ส่วนคุณแม่ได้เสียชีวิตไปแล้ว ครอบครัวนี้มีลูกสาว ๒ คน มี 'โอ' เป็นพี่สาวคนโต และมีน้องสาวคนเล็กที่น่ารักอีกคนคือ น้องแจน เด็กหญิงจิราสิณี ณ สงขลา กำลังศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลสามเสน
คุณพ่อของ "โอ" เป็นคุณครูสอนภาษามืออยู่ที่โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ "โอ" จึงมีโอกาสตามคุณพ่อเข้าไปช่วยเป็นล่ามให้แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยินเหล่านั้นบ้างหรือบางครั้งก็เป็นล่ามในการช่วยซื้อของเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พวกเขา นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในการทำความดีของ "โอ"

          ครอบครัวของ 'โอ' เป็นครอบครัวที่มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่น เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเอาใจใส่ รวมทั้งความเข้าใจที่ได้รับจากครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูอย่างรักใคร่ใกล้ชิด คุณพ่อมีความอดทนสม่ำเสมอ เปิดโอกาสให้ได้คิดและแสดงออกอย่างเหมาะสม สร้างความอบอุ่นทางใจ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ถึงแม้ว่าคุณพ่อจะเป็นผู้บกพร่องทางร่างกาย แต่สมบูรณ์แบบในความเป็นพ่อ และคุณพ่อของ 'โอ' คนนี้ ก็เป็นคุณพ่อที่ 'โอ' รักจนสุดหัวใจ คุณพ่อคือเสาหลักของพวกเรา คุณพ่อคือผู้ที่เหน็ดเหนื่อย เพื่อพวกเราเสมอมา คุณพ่อเปรียบเสมือน "พระ" ในบ้าน และเป็นคนสำคัญของครอบครัวเรา กิจกรรมยามว่างของเราสามคนพ่อลูก ทุกเสาร์ อาทิตย์จะชวนกันไปทำบุญให้คุณแม่ กินข้าว ผักผ่อน ก็คงเหมือนกับครอบครัวอื่นทั่ว ๆ ไป

          ในการทำกิจกรรม ทำให้ 'โอ' มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ มีสมาธิ รวมทั้งมีสติในการดำรงชีวิต ซึ่งส่งผลให้เธอมีสติกับการเรียนและการใช้ชีวิตมากขึ้น ส่วนกิจกรรมที่ไปเป็นล่ามภาษามือให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ก็ทำให้ 'โอ' เป็นคนใจเย็นขึ้น รู้จักช่วยเหลือคนอื่น ได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นไม่ใช่เพียงแค่กรอบสี่เหลี่ยมภายในห้องเรียนเหมือนเดิม ยังทำให้เห็นว่ายังมีคนที่ขาดโอกาสและยังต้องการความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากคนในสังคมอยู่อีกเป็นจำนวนมาก กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ 'โอ' ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัครเพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของ 'โอ' ให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

          "หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาใช้คือ เราจะทำอะไรนั้นต้องคำนึงถึงให้เกิดความคุ้มค่าภายใต้ความพอประมาณ มีเหตุผลในการกระทำต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับสูงสุด สร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ใช้เวลาว่างไปทำในเรื่องที่ไร้สาระ อีกอย่างเรายังได้รับความรู้กลับคืนมาจากการพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการศึกษาภาษามือ สุดท้ายการทำความดีนั้นยังเป็นการฝึกจิตให้เราเป็นคนดีมีคุณธรรมเพื่อเติมโตไปสู่สังคมต่อไป"

          สุดท้าย 'โอ' อยากฝากไว้ว่า "จิตอาสา" นั้นเป็นการปลุกน้ำใจของเพื่อนๆ ให้งอกงามกลับมาอีกครั้งหนึ่ง มาช่วยกันดูแลสังคมร่วมกัน ดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชน ตลอดจนปัญหาต่างๆ รอบๆ ตัว อย่างน้อย มองออกมานอกกรอบในเรื่องของตัวเอง ออกมาดูคนอื่น เห็นใจ เข้าใจคนอื่นกันมากขึ้น ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี ทำดีให้เป็นรูปธรรมกันมากขึ้นในสังคมไทย มิใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องร่วมกัน ช่วยกันออกมารับผิดชอบ มีส่วนร่วมด้วยกัน เพียงแค่เพื่อนๆ แต่ละคน ลุกขึ้นมาทำความดีกันคนละนิดคนละนิดเดียวเท่านั้น สังคมของเราน่าจะงดงามขึ้นอีกไม่น้อย.

          มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันรอยยิ้มความสุข และมิตรภาพพร้อมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ความสวยงามให้กับโลกใบนี้กันนะคะ