Featured

Alliance

 

 

 

 

 


เยาวชน พลังของแผ่นดิน

พลังเยาวชน ใจอาสา การดำเนินชีวิตประจำวันและปฏิบัติตน โดยยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิตติพศ สงแช้ม

“ความประทับใจของผมในการทำจิตอาสา คือการได้เห็นรอยยิ้มของคนรอบข้าง รอยยิ้มที่ออกมาจากใจ”

กิตติพศ สงแช้ม ลูกแม่โดมหัวใจอาสา

Read more: กิตติพศ สงแช้ม

“ตาม” ปิยะ เทียมฉิม

“ผมอยากเห็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสังคมให้ดีขึ้นครับ”
“ตาม” ปิยะ เทียมฉิม

Read more: “ตาม” ปิยะ เทียมฉิม

ไพลิน หลิมศิริวงษ์

“อย่าอายหากเราเป็นคนเดียวที่คิดจะทำความดี ถึงเราจะเป็นแกะดำแต่เราก็เป็นแกะดำที่ทำความดี”
ก้านตอง : จิตอาสาคือความสุขที่ไม่อาจตีราคาได้

Read more: ไพลิน หลิมศิริวงษ์

เจื้อย กนกวรรณ เชื้อวงศ์

“ส่วนรวมเป็นเรื่องสำคัญสำหรับดิฉัน”

เจื้อย กนกวรรณ เชื้อวงศ์

ครูภาษาไทยในอนาคต

          ในยุคที่นักเรียน นักศึกษาทั้งหลายพากันแข่งขันก้มหน้าก้มตาเรียนกันอย่างจริงจัง เพื่อให้ได้มาซึ่งเกรดเฉลี่ยสูงลิ่ว อันจะนำไปสู่การทำงานหรือหน้าที่ที่ตนหวังไว้ในอนาคต จนหลายคนหลงลืมมองสิ่งต่างๆ รอบตัวในสังคมไปเลย
          ดังที่ทราบกันดีตามหน้าหนังสือพิมพ์ เราเห็นเด็กผิดหวังเสียใจจากการสอบไม่ติดสถาบันที่ตนฝันใฝ่ หรือคณะที่ตนปรารถนาอยากเรียน บางคนถึงกับเป็นโรคซึมเศร้าคิดฆ่าตัวตาย ราวกับว่าเขาไม่มีภูมิคุ้มกันในชีวิตนอกเหนือจากตำรา?

Read more: เจื้อย กนกวรรณ เชื้อวงศ์