Featured

Alliance

 

 

 

 

 


วิถีพอเพียง

แนวหน้า “คนกล้าพอ” 1

แนวหน้า “คนกล้าพอ”

ครอบครัวธำรงวรางกูร

 

          เพราะการมีหลักที่มั่นคงในการใช้ชีวิตของ นพ.อภิสิทธิ์ และ พญ.ทานทิพย์ ธำรงวรางกูร เราจึงมีโอกาสได้เห็นประจักษ์ว่าชีวิตของ “หมอชนบท” นั้น สามารถสร้างคุณูปการได้มากเพียงไร

          น้อยคนนักที่จะรู้ว่าแพทย์สองสามีภรรยาต่างก็เป็นคนกรุงเทพฯ แต่ได้ยืนหยัดทำงานพัฒนาชุมชนอยู่ที่อำเภอเล็กๆ ในจังหวัดขอนแก่นมานานกว่า ๒๐ ปี นับตั้งแต่เรียนจบแพทย์

           ทั้งคู่ไม่เคยเปิดคลินิก แต่ทุ่มเวลาและความรู้ความสามารถให้กับการพัฒนาบริการของโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ให้เป็นที่พึ่งอุ่นใจแก่ชาวบ้านอย่างเสมอหน้า และขยายขอบข่ายการทำงานกว้างไกลออกไปมากกว่าการรักษาเยียวยาทางด้านร่างกาย ด้วยการก่อตั้งมูลนิธิ “ค้ำคูณ” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนให้ผู้อาวุโสในชุมชนที่มีความรู้ประสบการณ์ และมุมมองในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ปราชญ์ชาวบ้าน” เป็นแกนนำในการแสวงหาแนวทางพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องบนหลักของการพึ่งตัวเอง และพึ่งกันเอง จนเกิดเครือข่ายขยายออกไปทั้งภาคอีสาน

          ครอบครัวธำรงวรางกูรใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและกลมกลืนเสมือนหนึ่งในสมาชิกของชุมชน บุตรสาวทั้งสองคน จบการศึกษาจากโรงเรียนเดียวกับเด็กอื่นๆ ในละแวกบ้าน และเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยในจังหวัด แม้ว่า พญ.ทานทิพย์ ได้ลาออกจากราชการตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ เพื่อมาทำงานให้กับ ศูนย์ค้ำคูณ ได้อย่างเต็มที่ แต่ก็ยังคงทำงานเป็นแพทย์อาสาสมัครให้แก่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ตลอดมา

          ความเป็นไปของครอบครัวเล็กๆ นี้ สะท้อนให้เห็นว่า ชีวิตที่ดำเนินไปด้วยหลักแห่งความพอเพียงสามารถก่อให้เกิดผลอันไพศาลได้อย่างน่าอัศจรรย์

 


ที่มา คู่มือนำทางชีวิต รักพ่อ เพื่อพ่อ ขอดำเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง