Featured

Alliance

 

 

 

 

 


วิถีพอเพียง

องค์กร “กล้าได้กล้าดี” 3

องค์กร “กล้าได้กล้าดี”
บริษัท สยามแฮนด์ จำกัด

          ด้วยตัวตนที่ไม่เคยแปรเปลี่ยนของสองสามีภรรยา อดิศร และอมรา พวงชมพู ทำให้ “เสื้อยืดแตงโม” ที่คนไทยทุกระดับรู้จักดีเป็นมากกว่าสินค้า และบริษัทสยามแฮนด์ มีคุณค่าเกินกว่าการเป็นองค์การธุรกิจ

          ประสบการณ์การทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อผู้ยากไร้และการเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๑๖ คือภาพสะท้อนถึงตัวตนของคนทั้งคู่ ที่เอาใจใส่ต่อการร่วมทอให้สังคมดีขึ้น และด้วยเหตุนี้ เส้นทางที่เสื้อยืดโลโก้คิกขุน่ารักรูปแตงโมผ่าซีกแต่ละตัวเดินทางถึงมือผู้บริโภค จึงนับว่าเป็นเส้นทางเอกลักษณ์สำหรับแวดวงธุรกิจ เพราะถูกแผ้วถางด้วยความรักและความเชื่อมั่นว่าคนทุกคนมีพลังในการเปลี่ยนแปลงคนเองและสังคมให้ดีกว่าเดิม มิใช่แค่เรื่องกำไรที่เป็นตัวเงิน

          ในยุคแรก แตงโมมีร้านขายตามย่านช็อปปิ้งยอดนิยม แต่ต่อมาพลิกระบบจัดจำหน่ายเป็นการส่งขายถึงแผงในท้องถิ่นเพื่อตัดค่าใช้จ่ายในการขึ้นห้างให้แก่ผู้บริโภค ขณะเดียวกัน ยังเป็นการสร้างงานให้กับผู้ขายรายย่อยได้อีกจำนวนมาก

ในด้านการผลิต คนงานของบริษัทที่หันเหไปสู่อบายมุข เช่น เล่นหวย แทงสนุกเกอร์ ฯลฯ เป็นกลุ่มที่สองสามีภรรยาชวนพูดคุยโน้มน้าวให้กลับตัวมาแล้วมากต่อมาก โดยการแนะวิธีคิดให้รู้ทันความสูญเสีย เช่น คำนวณให้เห็นชัดๆ ว่าเวลาที่ใช้ไปกับการแทงหวยนั้น ถ้านำมาเย็บเสื้อจะมีเงินเข้ากระเป๋าแน่ๆ เท่าไหร่

          ล่าสุด ทั้งสองลงไปนำแตงโมที่ชาวบ้านพื้นที่ที่เกินความไม่สงบทางภาคใต้ทดลองปลูกมาช่วยขายที่โรงงานเย็บเสื้อที่จังหวัดนครปฐม ขณะเดียวกันก็ป้อนงานตัดเย็บกลับไป ผ่านโครงการพัฒนาอาชีพสตรีบ้านบอเกาะ จังหวัดนราธิวาส และเมื่อเสื้อขายได้ก็นำเงินบริจาคให้มัสยิด เหล่านี้คือกิจกรรมภายใต้โครงการ “แตงโมสมานฉันท์”

          วิธีบริหารของสองเถ้าแก่เสื้อยืดแตงโมได้บุกเบิกให้เห็นอีกวิธีหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งรักษาดุลยภาพแห่งการรับและให้ไปพร้อมๆ กันเสมือนสองด้านในเหรียญเดียว

 


ที่มา คู่มือนำทางชีวิต รักพ่อ เพื่อพ่อ ขอดำเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง