Featured

Alliance

 

 

 

 

 


บทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญ การดำเนินชีวิตประจำวันและปฏิบัติตน โดยยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ปราชญ์เดินดิน ‘แสวง บุญชัยเดช’

 จากเศษไม้สู่ ‘เก้าอี้มหัศจรรย์’

เช้านี้ผมมีนัดกับบุคคลต้นแบบด้านปราชญ์ชาวบ้านส่งเสริมสุขภาพจากกรมอนามัยประจำปี 2555 ผู้มองเห็นเศษท่อนไม้จากข้างถนน สู่การสืบสานภูมิปัญญาต่อจากบรรพบุรุษรุ่นปู่ย่า ชุบชีวิต “เก้าอี้เพื่อสุขภาพ” ขึ้นมา หรือที่หลายท่านรู้จักในชื่อ “เก้าอี้มหัศจรรย์” ป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาต, ในยุคนี้ไม่ว่าจะใช้ชื่อไหน หรือใครขายก็ตาม ภูมิปัญญาที่มีประโยชน์และมูลค่าชนิดนี้มีแม่เดียวกัน คือชายวัย 80 ปี “แสวง บุญชัยเดช”

Read more: ปราชญ์เดินดิน ‘แสวง บุญชัยเดช’

กฤษณา ไกรสินธุ์ : ผู้ปิดทองหลังพระ

 “ดิฉันต้องการให้พวกเขาทำเองให้พึ่งตนเอง ดิฉันเชื่อว่า ถ้าเขาอยากกินปลา เราก็ควรสอนเขาตกปลาเอง ไม่ใช่ว่าเอาปลาไปให้เขากิน เพราะไม่อย่างนั้น เขาจะไม่มีวันพึ่งตัวเองได้”

 

Read more: กฤษณา ไกรสินธุ์ : ผู้ปิดทองหลังพระ

“เกษตรสรรพสิ่ง” ทางเลือกของคนรุ่นใหม่

 

“...หากเกิดอะไรขึ้นมาในประเทศคนเมืองจะตายก่อนเพราะทำอะไรไม่เป็นเลย แต่เราสามารถอยู่รอดได้สบายเพราะเรามีความรู้ตรงนี้แล้ว

คนที่เขาจบดอกเตอร์ยังไม่สามารถทำเรื่องง่ายๆ อย่างนี้ได้เลย…”

 

Read more: “เกษตรสรรพสิ่ง” ทางเลือกของคนรุ่นใหม่

ศาสตราจารย์เจริญ วรรธนะสิน

          ศาสตราจารย์เจริญ วรรธนะสิน นายกสมาคมแบตมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถัมภ์ ในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยท่านได้เล่าให้ฟังว่า การดำเนินชีวิตของท่านนั้นอยู่ในหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอด เพียงแต่ในอดีตนั้น ยังไม่มีกระแสของ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ แต่เมื่อได้ลองมาวิเคราะห์ด้วยตนเองแล้วก็พบว่า ท่านได้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงมาโดยตลอด

Read more: ศาสตราจารย์เจริญ วรรธนะสิน

สมบัติ ศานติจารี

          ท่านผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพิจารณาและประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งจริงๆ แล้ว ท่านและครอบครัว ก็ดำรงชีวิตที่สุดแสนจะเรียบง่ายและเกือบจะเรียกได้ว่า “ติดดิน” เลยทีเดียว

Read more: สมบัติ ศานติจารี