Featured

Alliance

 

 

 

 

 


บทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญ การดำเนินชีวิตประจำวันและปฏิบัติตน โดยยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


“องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน ขจัดพวกหมิ่นให้สิ้นซาก”

“องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน ขจัดพวกหมิ่นให้สิ้นซาก”

พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา

นานมาแล้ว พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงปกป้องผืนแผ่นดินและประชาชนชาวไทยมาอย่างเต็มขีดความสามารถ ผ่านยุคสมัยอันข้นแค้นของสงคราม แลกมาด้วยเลือดเนื้อดังประวัติศาสตร์ชาติไทยได้จารึกเอาไว้ จวบจนยุคปัจจุบัน แม้จะไม่มีสงครามจาก “ศึกนอก” เหมือนเก่าก่อน แต่พระองค์ก็ยังคงทรงงานหนัก สร้าง และพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ให้รู้จักยืนอยู่บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อความเจริญงอกงามของประเทศอย่างยั่งยืน

Read more: “องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน ขจัดพวกหมิ่นให้สิ้นซาก”

บ้านนางเลิ้ง

บ้านนางเลิ้ง

ปลุกมัมมี่ฟื้นคืนชีพ ปลุกละครชาตรีตื่นจากหลับไหล

          ตรอกแคบๆ ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยตึกรามบ้านช่องขมุกขมัวกลางชุมชนนางเลิ้ง ข้างวัดสุนทรธรรมทาน (วัดแค นางเลิ้ง) หรือชื่อที่ชาวบ้านแถวนั้นรู้จักกันดีในนาม “บ้านศิลปะ” คือสถานที่รวมตัวกันของเด็กๆ ซึ่งขาดโอกาสทางการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่ดี ปัญหาครอบครัว ชุมชนแออัด ปัญหาความรุนแรง รวมถึงยาเสพติด เหล่านี้ล้วนเกิดจากฝีมือของผู้ใหญ่ทั้งสิ้น กลับส่งผลให้ชีวิตน้อยๆ ซึ่งลืมตามาดูโลกได้ไม่กี่ปีถูกเรียกขานว่า “เด็กสลัม”

 

Read more: บ้านนางเลิ้ง

“ผมเชื่อว่าความพอเพียงทำให้โลกงดงาม”

“ผมเชื่อว่าความพอเพียงทำให้โลกงดงาม”

นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้รับเกียรติจากประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และสมาชิกวุฒิสภา นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ มาเล่าเรื่องราวในบางแง่มุมของชีวิตที่ผ่านมา เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้อ่าน รวมถึงเรื่องราวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองของท่านอีกด้วย

Read more: “ผมเชื่อว่าความพอเพียงทำให้โลกงดงาม”

“คิงตุ๋น” ศิลปะชุบชีวิต


“คิงตุ๋น” ศิลปะชุบชีวิต


“อธิษฐาน” คือภาพสีอะคริลิคบนผ้าใบขนาด 100 x 120 ซม. มีแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ซึ่งเธอพบเห็นบ่อยครั้งผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยมีสีหน้าของผู้หญิงตาโตหน้าตาน่ารักเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารถึงความรู้สึกภายใน ที่อยากให้สถานะการณ์ความรุนแรงยุติลงเสียที ทว่าก็ทำได้เพียงอธิษฐานวอนขอให้ความสงบกลับคืนมาเท่านั้น

Read more: “คิงตุ๋น” ศิลปะชุบชีวิต

คลื่นพลเมืองดี FM 99.5 MHz สถานีจราจรเพื่อสังคม

คลื่นพลเมืองดี FM 99.5 MHz สถานีจราจรเพื่อสังคม

กรุงเทพมหานคร คือเมืองที่มีรถติดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยสภาพการจราจรที่แออัด ตามติดมาด้วยปัญหาอุบัติเหตุ ปัญหาระหว่างผู้ใช้รถกับประชาชนริมทางเท้า การปล้นจี้ในรถแท็กซี่ อาชญากรรม รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ และอีกมากมายปัญหาที่มาพร้อมกับการจราจรติดขัด

                เหล่านี้เป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ สิ่งที่พอทำได้คือบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ ให้คลี่คลายลง โดยผู้คนในสังคมเองต้องมีส่วนช่วยเหลือกันตามกำลังที่ตนมี จึงจะสามารถอยู่กับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างปกติสุข นี่จึงเป็นที่มาของ สถานีจราจรเพื่อสังคม คลื่น FM 99.5 MHz ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ในการเป็น “สื่อกลาง” รองรับภารกิจรายงานการจราจร แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ภายใต้การดูแลของ วรพล ทักษิณพิลา เจ้าของสถานี ผู้คลุกคลีอยู่ในวงการวิทยุมาทั้งชีวิต!

 

Read more: คลื่นพลเมืองดี FM 99.5 MHz สถานีจราจรเพื่อสังคม