Featured

Alliance

 

 

 

 

 


ศาสตราจารย์เจริญ วรรธนะสิน

          ศาสตราจารย์เจริญ วรรธนะสิน นายกสมาคมแบตมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถัมภ์ ในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยท่านได้เล่าให้ฟังว่า การดำเนินชีวิตของท่านนั้นอยู่ในหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอด เพียงแต่ในอดีตนั้น ยังไม่มีกระแสของ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ แต่เมื่อได้ลองมาวิเคราะห์ด้วยตนเองแล้วก็พบว่า ท่านได้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงมาโดยตลอด

          ศ.เจริญ ไม่เพียงแต่เป็นนายกสมาคมแบตมินตันฯ เท่านั้น ท่านยังได้รับการยกย่องเข้าสู่ทำเนียบเกียรติคุณ Hall of Fame ของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ ไอบีเอฟ ที่มากไปกว่านั้นท่านยังมีผลงานทางวรรณกรรมที่โดดเด่นมากมาย อาทิ การแปลและตีความงานของ นอสตราดามุส หนังสือสามก๊กฉบับนักบริหาร ฯลฯ

          สิ่งที่เป็นแนวทางการใช้ชีวิตจนประสบความสำเร็จในทุกวันนี้นั้น เริ่มตั้งแต่เมื่อครั้งได้รับทุนพระราชทานส่วนพระองค์ไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยการพาณิชย์ ซิตี ออฟ ลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ ในปี ๑๙๕๙ และเมื่อได้เข้าเฝ้าเพื่อกราบถวายบังคมลานั้นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า “ไปศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของเขา แล้วกลับมาปรับปรุงชีวิตของตนเอง”

          กระแสพระราชดำรัสในครั้งนั้น ศ.เจริญได้ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตลอดมา ทำให้ท่านได้ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของหลายๆ บริษัท หรือแม้แต่การเล่นกีฬาก็ได้เข้าสู่ระดับโลก เพราะการน้อมนำพระราชดำรัสที่ฝังอยู่ในจิตใจมาปรับใช้ในชีวิต

          ภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาในปี ๑๙๖๓ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้มีพระราชกระแสรับสั่งกับผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนั้นว่า “การรับใช้ประเทศชาติ ไม่จำเป็นต้องรับราชการ แต่ใช้สิ่งที่เราเรียนมาให้เป็นประโยชน์ก็ถือว่าเป็นการรับใช้ประเทศชาติแล้ว” กว่า ๒๐ ปีที่ผ่านมา ศ.เจริญ จึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ต่างๆ ที่ได้สะสมตลอดชีวิตเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้และพัฒนาประเทศชาติ

          “ทุกวันนี้ผมรับใช้ประเทศชาติอยู่ งานที่ผมทำผมไม่มีรายได้ ผมกำลังตอบแทนคุณแผ่นดิน ต้องการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์ต่างๆ ครอบครัวผมทุกคนก็ทำงานทุกคนอยู่ได้อย่างมั่นคง ดังนั้นจึงไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง ผมได้ทำงานรับใช้ประเทศชาติเพียงเท่านี้ผมก็มีความสุข” ศ.เจริญกล่าว...

          ในส่วนของสมาคมแบตมินตันฯ นั้น ศ.เจริญเน้นการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือโปร่งใส ตรวจสอบได้และตั้งอยู่ในหลักของเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด ทุกบาททุกสตางค์ของผู้สนับสนุนจะใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด ที่สำคัญนักกีฬาทุกคนจะต้องรู้จักคุณค่าของเงิน คุณค่าของน้ำใจที่ได้รับจากผู้สนับสนุน ดังนั้นทั้งการซ้อมหรือการแข่งขัน นักกีฬาจะเต็มที่ทุกครั้งให้สมกับความไว้วางใจที่ผู้สนับสนุนไว้วางใจ

          นักกีฬาที่ดีนั้นต้องติดอาวุธทางปัญญาเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง นักกีฬาบางคนนั้นได้นำเงินรางวัลที่ได้จากการแข่งขันไปสร้างอาชีพ ทำให้มีรายได้จนสามารถสร้างตนเองได้นี่คือความภาคภูมิใจของสมาคมฯ

          “การทำอะไรก็ตามถ้าไม่สุดโต่งและรอบคอบจะเป็นเกราะป้องกันความวิบัติให้ตัวเองถึงแม้เสียหาย ก็ไม่ถึงกับหายนะ นี่คือหัวใจหลักหลายๆ คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ว่า เป็นการไม่ใช้จ่าย ไม่ใช้เงิน ทำแต่สิ่งซ้ำๆ เดิมๆ ไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆ อันนี้คิดผิด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ห้าม คุณจะซื้อรถโลวสลอยส์ก็ได้ หากคุณไม่เดือดร้อนและไม่ทำคนรอบข้างเดือดร้อน รวมถึงคุณยังไม่ขาดการ แบ่งปัน ยังช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสและสังคมที่อ่อนแออยู่เสมอ ซึ่งสำคัญ เพราะสังคมอยู่ได้คุณถึงจะอยู่ได้และมีความสุข เศรษฐกิจพอเพียง เน้นที่ทางสายกลางอันยั่งยืน มั่นคงและแบ่งปัน” ศ.เจริญกล่าวทิ้งท้าย