Featured

Alliance

 

 

 

 

 


ฯพณฯ พลเรือเอกหม่อมหลวง อัศนี ปราโมช

ความรู้จักพอดี ความรู้จักพอเพียง

โดยการแสวงหาความสุข ด้วยการพึ่งวัตถุให้น้อยที่สุด

           ฯพณฯ พลเรือเอกหม่อมหลวง อัศนี ปราโมช องคมนตรี ปัจจุบัน ท่านองคมนตรีได้ถวายงานเป็น ผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ และประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ท่านเป็นบุตรของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีและท่านผู้หญิง อุศนา ปราโมช ณ อยุธยา สมรสกับท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา มีบุตร ๕ คน

          ท่านองคมนตรีในวัยเด็ก ท่านรับการศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากนั้นได้เข้าศึกษาในหลักสูตรเนติบัณฑิต ที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายเกรส์ อินน์และได้เป็นเนติบัณฑิตอังกฤษ
การทำงาน ท่านเข้ารับราชการทหาร ประจำกองทัพเรือ เป็นทหารพระธรรมนูญ และต่อมาได้มาประจำที่กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม จนได้รับยศเป็นเรือเอก จากนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมให้เข้าทำงานที่สำนักจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ และได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๑๒ จนถึงปัจจุบัน ในปีพ.ศ. ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช ดำรงตำแหน่งองคมนตรี

          โดยส่วนตัว ท่านมีความสนใจในทางดนตรีอย่างมากและมีผลงานทางดนตรี เป็นที่ประจักษ์บ่อยครั้ง ซึ่งทั้งนี้ท่านได้เล่าว่า ท่านได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจในด้านดนตรีและศิลปะมาจาก หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ท่านได้เริ่มเล่นดนตรีชิ้นแรกคือไวโอลินตั้งแต่วัยเด็ก และได้รวมตัวกันกับญาติ พี่น้อง โดยตั้งวงครั้งแรกชื่อวงดนตรีควอเตท ภายในครอบครัว เมื่อเดินทางไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ท่านได้ใช้เวลาว่างศึกษาเรียนรู้ดนตรีด้วยตนเอง ทั้งยังได้เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีกับทางมหาวิทยาลัยเป็นประจำและเมื่อเดินทางกลับจากการศึกษาต่อในปีพ.ศ. ๒๕๐๑ ท่านได้ร่วมกับอาจารย์กำธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และชาวต่างชาติอีก ๒ คน ตั้งวงสติงควอเตทขึ้น ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นวงโปรมิวสิค และได้รับความสนับสนุนจากสถาบันเกอเธ่ (สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน) ให้ใช้สถานที่ฝึกซ้อม ทั้งยังได้ส่งนายฮันส์ กุนเธอร์ มอมเมอร์ มาช่วยควบคุมวง วงดนตรีโปรมิวสิค นับเป็นวงดนตรีที่บุกเบิก วงการดนตรีคลาสสิกของประเทศไทย ซึ่งท่านเป็นผู้ริเริ่มและรับหน้าที่เป็นทั้งหัวหน้าวง ผู้จัดการวง ผู้แสดงเดี่ยว และผู้อำนวยการเพลง จนกระทั่งเกิดการวมตัวครั้งใหม่และท่านได้เป็นที่ปรึกษาวงดนตรี วงนั้นมีชื่อว่าวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ หรือบางกอก ซิมโฟนี ออเคสตร้า จนทำให้ท่านได้รับการยกย่องเป็น ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๗

          ฯพณฯ พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช ได้กล่าวถึงความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบัน มีความเข้าใจกันหลากหลายแตกต่างกันออกไป “โดยส่วนตัวแล้วมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีแนวคิดง่ายๆ คือแท้จริงแล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักของ ธรรมะ ของสันโดษ คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าความหมายของคำๆ นี้แต่เพียงพื้นๆ หมายถึง ความพอใจในสิ่งที่ตนมี แต่แท้จริงของคำ สันโดษ หมายถึงความพอใจในสิ่งที่ตนมีและพยามยามให้ดีขึ้น ความรู้จักพอดี ความรู้จักพอเพียง โดยการแสวงหาความสุขด้วยการพึ่งวัตถุให้น้อยที่สุด ตรงนี้แหละเป็นหัวใจแท้จริงของคำว่า สันโดษ อันนี้เป็นกุญแจให้ไขความนำมาใช้เป็น ตัวชี้วัดความสุข ในยุคแห่งความพอเพียง”

          ส่วนการนำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างไรนั้นหลักการสำคัญก็ คือ “อย่าใช้จ่ายเกินตัว” โดยลดความโลภจากตัวเรา หัดที่จะเรียนรู้ กับคำว่าพอ...พอเพียง เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด รถไม่จำเป็นต้องใหญ่โต หากสามารถวิ่งได้ เครื่องยนต์ไม่มีปัญหาก็น่าจะพอใจได้ เราต้องมีความพอใจบนบริบทของตนเอง และไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องทำอะไร ต้องพยายามให้ดีขึ้น ต้องทำงานที่สุจริต ถ้าสังคมยึดหลักนี้ ก็จะเป็นสังคมที่ดีขึ้น

          “สำหรับครอบครัวของผม ผมดีใจที่ลูกหลานทุกคนของผมทำงานที่สุจริต และทุกคนก็ไม่ได้ใช้จ่ายอย่างเกินตัวเลย ยกตัวอย่างลูกชายคนหนึ่งเป็นวิศวกร ชอบรถเก่า รถคลาสสิค หาซากรถเก่าๆ มาซ่อมแซมบูรณะให้ดีขึ้น ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี ซื้อมาไม่กี่บาทหรอก เป็นความสุขของเขา สนุกกับการเล่นรถเก่าและก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือนร้อน ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่น สิ่งนี้ผมถือว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง อยู่ในระดับพื้นฐานของความพอเพียง เป็นสิ่งที่ผมปลูกฝังลูกๆ มาตั้งแต่เด็ก ไม่ทราบว่าจะอ้างได้หรือไม่ว่าผมเป็นผู้นำลูกๆ ในทางที่ถูกหรือป่าว” ฯพณฯ พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช กล่าวทิ้งท้าย