Featured

Alliance

 

 

 

 

 


IS AM ARE Magazine

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่หลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"  ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน  โดยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เข้าใจคำว่า "พอเพียง" ได้มากยิ่งขึ้น การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่ง่าย และไม่น่าเบื่อ และได้เรียนรู้สาระดีๆ อย่างต่อเนื่อง

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับ 59 ธันวาคม 2555


- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : เปิดบ้านชมโครงการ ณ แดนอีสานพัฒนา
- เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์
- ธรรมะติดปีก ท่าน ว.วชิรเมธี : 30 ข้อคิด
- ดวงชะตาแสงกล โดย ท่านย่าเฒ่า : ประจำเดือนธันวาคม 2555
- ความเป็นตน ความเป็นครู : ความรู้สึกวันแรกที่ฉันเป็นครู
- เด็กวันวาน เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- IS AM ARE : สองตำบลบาง ณ ริมฝั่งเจ้าพระยา
- กิจกรรมครอบครัวพอเพียง : โรงเรียนเบจมราชาลัย, โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
- คุยกับดาว : ชรัส เฟื่องอารมณ์
- ตัวไกล หัวใจอยู่ไกล้ : หูฉลามถูกห้ามในคอสตาริกา
- Healthy Hour : โรคอัลไวเมอร์กับการใช้น้ำมันมะพร้าว
- Cover Story : แกนนำจิตอาสาโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรและโรงเรียนราชินีบน
- Tourist Guide : อุทยานแห่งชาติ ขุนขาน
- by pass@siam : 8 วิธีสวย ด้วยน้ำผึ้ง

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับ 58 พฤศจิกายน 2555


- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : จากแนวพระราชดำริ สู่ประโยชน์สุขปวงประชา
- เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์
- ธรรมะติดปีก ท่าน ว.วชิรเมธี : ศิลปะการทำงานให้มีความสุข
- ดวงชะตาแสงกล โดย ท่านย่าเฒ่า : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
- ความเป็นตน ความเป็นครู : ของขวัญวันเกิด
- เด็กวันวาน เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี : กาลเทศะ
- IS AM ARE : แก๊งค์หมุหลุม ตำบลบ้านน้ำพุ
- กิจกรรมครอบครัวพอเพียง : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
- คุยนอกกรอบ : ธานินทร์ พันธ์ประภากิจ
- คุยกับดาว : แอนนา ชวนชื่น
- ตัวไกล หัวใจอยู่ไกล้ : การแข่งขันสำคัญยิ่งของบิล เกตส์
- Healthy Hour : 7 ผัก-ผลไม้ ป้องกันโรคกระดูก
- Cover Story : แกนนำจิตอาสาโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
- Tourist Guide : อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์
- by pass@siam : พอกหน้าด้วยขมิ้น "สูตรหน้าใสไร้สิว"

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับ 57 ตุลาคม 2555


- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง
- เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์
- ธรรมะติดปีก ท่าน ว.วชิรเมธี : เทคนิคมองโลกในแง่ดี
- ดวงชะตาแสงกล โดย ท่านย่าเฒ่า : ประจำเดือนตุลาคม 2555
- ความเป็นตน ความเป็นครู : ขอสัญญา
- เด็กวันวาน เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี : คุยโม้ โอ้ อวด
- IS AM ARE : ตามไปดู 9 ตำบล ภาคเหนือตอนล่าง
- โครงการร่วมอนุรักษ์ผืนป่าชายเลนจากกลุ่มจิตอาสาดอยซ์แบงก์
- กิจกรรมครอบครัวพอเพียง : โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
- สัมภาษณ์พิเศษ : ดาวเนตร วงศ์เหมือนบุญ
- กิจกรรมจิตรอาสา จากพี่อยู่เย็น : กิจกรรม 1 บาทช่วยน้อง, ร่วมกัน ออกแบบอาชีวะพันธุ์ใหม่ ให้มีใจอาสา
- คุยกับดาว : เอกกี้ เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์
- ตัวไกล หัวใจอยู่ไกล้ : เมืองไทยโชคดีจึงมีน้ำท่วม
- Healthy Hour : เคล็ดลับ...สาวหมื่นปี
- Tip Today : เคล็ดลับการเขียนซีดีให้ได้ over ถึง 850 MB
- Cover Story : แกนนำจิตอาสาโรงเรียนราชินีบน
- Tourist Guide : ขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด
- by pass@siam : 8 วิธีสวยด้วยน้ำผึ้ง

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับ 56 กันยายน 2555


- ปฐมบทมูลนิธิชัยพัฒนา

- เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี : เรื่องราวศาสนาพุทธ ประเทศไต้หวัน
- IS AM ARE : คนไม่กินสุรา คือเทวดาเดินดิน
- ธรรมะติดปีก ท่าน ว.วชิรเมธี : วิธีอยู่กับคนที่เราเกลียด
- ดวงชะตาแสงกล ท่านย่าเฒ่า : ประจำเดือนกันยายน 2555
- คุยนอกกรอบ : พระรักเกียรติ สุขธนะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
- ความเป็นมาของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ : นายปกรณ์ พันธุ อธิบดี
- ตัวไกล...หัวใจใกล้ ดร.ไสว บุญมา
- กิจกรรมครอบครัวพอเพียง : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ ,โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ,โรงเรียนราชินี
- คุยกับดาว : ปอ ณัฐวุฒิ สกิดใจ
- เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์
- สัมภาษณ์พิเศษ : คิดดีทำดีชีวีมีสุข เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ลุงพงศ์ เรดิโอคนเมือง) นายเศรษฐพงศ์ มณีผ่อง
- ทุนเรียนฟรี : อาจารย์ปิง Da’vance และจากศิษย์ครูสมศรี
- Cover Story : แกนนำโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ,แกนนำโรงเรียนศรีพฤฒา

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 55  สิงหาคม 55


- เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี : ประเพณีสงกรานต์
- IS AM ARE : สวัสดีคุณครู หนูรออยู่เด้อ
- ธรรมะติดปีก ท่าน.วชิรเมธี : คิดบวก ชีวิตบวก
- ดวงชะตาแสนกล ท่านย่าเฒ่า : ประจำเดือนสิงหคม 2555
- คุยกับดาว : เชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ
- คุยนอกกรอบ : ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) แพทย์ทางเลือก วิธีธรรม
- ตัวไกล...หัวใจอยู่ใกล้ ดร.ไสว บุญมา : รายได้อาจมิใช่ของดี
- ทุนเรียนฟรี : อาจารย์ปิง Dv'vance และจากศิษย์ครูสมศรี
- เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์
- Cover Story ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว : แกนนำโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
- พอเพียงอย่างไรให้เป็นสุข : แกนนำโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
- Tourist Guide Mr.freedom : อุทยานแห่งชาติ ดอยภูคา
- by pass@siam : วิธีแต่งตัวให้ดูดี สำหรับรูปร่างทั้ง 4 แบบ ของคุณผู้หญิง
- ความเป็นฅน ความเป็นครู : ประสบการณ์แห่งชีวิต