Featured

Alliance

 

 

 

 

 


IS AM ARE Magazine

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่หลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"  ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน  โดยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เข้าใจคำว่า "พอเพียง" ได้มากยิ่งขึ้น การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่ง่าย และไม่น่าเบื่อ และได้เรียนรู้สาระดีๆ อย่างต่อเนื่อง

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับ 64 พฤษภาคม 2556


- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : เยาวชนร่วมใจชัยพัฒนา
- เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์
- ธรรมะติดปีก ท่าน ว.วชิรเมธี : ความว่างที่สร้างความสุข
- ดวงชะตาแสงกล โดย ท่านย่าเฒ่า : ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
- เด็กวันวาน เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- เรื่องราวรอบตัว : สมุนไพร อาหาร ฐานชีวิต
- IS AM ARE : ตำบลวังตะกอ หลังสวน จังหวัดชุมพร
- คุยกับดาว : เฌอเบลล์-ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์
- ตัวไกล หัวใจอยู่ไกล้ : อัลมอนด์และน้ำผึ้ง
- คุยนอกกรอบ : คุณน้อม พงศ์กัญจนานุกูร ช่างผู้ถวายงานถ่ายภาพต่อในหลวง
- นิทานโบราณคดี
- เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน : คนเป็นพ่อ...ควรอ่าน
- Tourist Guide : อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จ.พังงา
- by pass@siam : Beauty on the Beach

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับ 63 เมษายน 2556


- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : ภารกิจพิเศษ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกอภิมหาภัย
- เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์
- ธรรมะติดปีก ท่าน ว.วชิรเมธี : ถูกชมคือธรรมดา ถูกด่าก็ไม่เลว
- ดวงชะตาแสงกล โดย ท่านย่าเฒ่า : ประจำเดือนเมษายน 2556
- เด็กวันวาน เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- คอลัมน์พิเศษ : พระราชประวัติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- IS AM ARE : ตำบลเขาถ่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- คุยกับดาว : ใหม่ - ดาวิกา โฮร์เน่
- ตัวไกล หัวใจอยู่ไกล้ : โลกเมื่อวานมิใช่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้น
- คุยนอกกรอบ : ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผอ.ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
- Service Above Self : นย.พรชัย บวรรัฐกุล
- เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน : ก่อนแม่จะสิ้นลมหายใจ
- Tourist Guide : อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.เลย
- by pass@siam : Perfect Complexion

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับ 62 มีนาคม 2556


- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : ผลิตภัณฑ์จากสึนามิ
- เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์
- ธรรมะติดปีก ท่าน ว.วชิรเมธี : ภูเขาแห่งความโกรธ
- ดวงชะตาแสงกล โดย ท่านย่าเฒ่า : ประจำเดือนมีนาคม 2556
- เด็กวันวาน เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- IS AM ARE : ต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล
- กิจกรรมครอบครัวพอเพียง : พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการใสสะอาด ปีที่ 4
- คุยกับดาว : บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์
- ตัวไกล หัวใจอยู่ไกล้ : มะพร้่าว อีกหนึ่งในบรรดาพืชมหัศจรรย์
- คุยนอกกรอบ : ไพรัช มณฑาพันธุ์
- Service Above Self : นย.พรชัย บวรรัฐกุล
- เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน : มะเร็งร้ายหายได้!! ด้วยตัวเอง
- Cover Story : โรงเรียโพธิสารพิทยากร
- Tourist Guide : อุทยานแห่งชาติแหลมสน
- by pass@siam : สาเหตุอื่นนอกจากนอนดึก ที่ทำให้ขอบตาคล้ำ

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับ 61 กุมภาพันธ์ 2556


- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา
- เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์
- ธรรมะติดปีก ท่าน ว.วชิรเมธี : ตามหาความสุขในยุควิกฤติ
- ดวงชะตาแสงกล โดย ท่านย่าเฒ่า : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
- เด็กวันวาน เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- IS AM ARE : เพื่อนพ้องน้องพี่ มาตุ้มมาโฮมกันเด้อ
- กิจกรรมครอบครัวพอเพียง : โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี, โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
- คุยกับดาว : จักจั่น อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, เอส กันตพงศ์ บำรุงรักษ์
- ตัวไกล หัวใจอยู่ไกล้ : ข่าวจากไอโอวา อาร์เจนตินา และฮอกไคโด
- คุยนอกกรอบ : บาธรูมดีไซน์ ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์
- Tip Today : 10 ลางบอกเกหตุฮาร์ดดิสใกล้ตาย
- Cover Story : โรงเรียนนนทรีวิทยา
- Tourist Guide : อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
- by pass@siam : 7 ผัก-ผลไม้ ป้องกันโรคกระดูก

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับ 60 มกราคม 2556


- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : พันธุ์ผักพื้นบ้าน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันเพ็ญศิริ
- เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์
- ธรรมะติดปีก ท่าน ว.วชิรเมธี : 30 ข้อคิด
- ดวงชะตาแสงกล โดย ท่านย่าเฒ่า : ประจำเดือนมกราคม 2556
- ลานกิจกรรมจิตอาสา : ค่ายครอบครัวผูกพัน ปีที่4
- เด็กวันวาน เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- IS AM ARE : ตำบลคลองพน คนสองแผ่นดินรวมเป็นหนึ่ง
- กิจกรรมครอบครัวพอเพียง : โรงเรียนสตรีวิทยา 2
- คุยกับดาว : ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์
- ตัวไกล หัวใจอยู่ไกล้ : น้ำอัดลม น้ำตาล น้ำหนัก
- Healthy Hour : เทคนิคฝึกสมองให้ฉลาดอยู่เสมอ
- Cover Story : แกนนำจิตอาสาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยและโรงเรียนฑีปังกรพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
- Tourist Guide : อุทยานแห่งชาติภูเรือ
- by pass@siam : 5 ประโยชน์ สุดจิ๊ดดด กับผลไม้ที่ชื่อ "แอปเปิ้ล"