Featured

Alliance

 

 

 

 

 


IS AM ARE Magazine

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่หลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"  ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน  โดยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เข้าใจคำว่า "พอเพียง" ได้มากยิ่งขึ้น การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่ง่าย และไม่น่าเบื่อ และได้เรียนรู้สาระดีๆ อย่างต่อเนื่อง

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับ 69 ตุลาคม 2556


- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : กังหันน้ำชัยพัฒนาในทวีปยุโรป
- เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์
- ธรรมะติดปีก ท่าน ว.วชิรเมธี : วิธีง่ายๆ ในการลืมความหลัง
- ดวงชะตาแสงกล โดย ท่านย่าเฒ่า : ประจำเดือนตุลาคม 2556
- เด็กวันวาน เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- ความเป็นฅน ความเป็นครู : ครูดอย
- สปสช. : เรื่องธรรมะ....ของดุ๊ดิ๊ก
- IS AM ARE : ตำบลทุ่งสง นครศรีธรรมราช
- คุยนอกกรอบ : ปรียานุช ปานประดับ
- ตัวไกล หัวใจอยู่ไกล้ : อันเนื่องมาจาก เรื่องเครื่องดื่มผสมน้ำตาล
- Healthy Hour : 14 สไตร์มรณะ ปัจจัยเสี่ยงมะเร็ง
- ฮวงจุ้ยชีวิต : เวลาเกิดทำนายพื้นฐานดวงชะตา
- นิทานโบราณคดี : ตอนที่6 เรื่องของแปลกที่เมืองพาราณสี
- เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน : ทายนิสัยจากเสียงหัวเราะ
- Tourist Guide : 10 เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม
- ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับ 68 กันยายน 2556


- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : ภัทรพัฒน์โกอินเตอร์ไปเบอรืลิน
- เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์
- ธรรมะติดปีก ท่าน ว.วชิรเมธี : ข้อคิดง่ายๆ เพื่อชีวิตที่เป็นสุข
- ดวงชะตาแสงกล โดย ท่านย่าเฒ่า : ประจำเดือนกันยายน 2556
- เด็กวันวาน เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- ความเป็นฅน ความเป็นครู : สีสีนที่สวยงาม
- IS AM ARE : ตำบลในวง จังหวัดระนอง
- คุยนอกกรอบ : นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ใช้วิถีธรรมชาติขจัด 6 โรคร้ายใน 4 เดือน
- ตัวไกล หัวใจอยู่ไกล้ : อันเนื่องมาจากเรื่องการประมูลเหล้าองุ่นรอบใหม่
- Healthy Hour : รู้ก่อนสายเรื่องเส้นผม กับมาเฮิร์บ ศูนย์ดูแลสุขภาพ
- คุยกับดาว : มาริโอ้ เมาเร่อ
- นิทานโบราณคดี : ตอนที่5 เรื่องของแปลกที่เมืองชัยบุระในอินเดีย
- เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน : ทายนิสัยจากเสียงหัวเราะ
- Tourist Guide : หมู่เกาะช้าง จ.ตราด
- ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับ 67 สิงหาคม 2556


- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน
- เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์
- ธรรมะติดปีก ท่าน ว.วชิรเมธี : ปุจฉา-วิสัจฉนา
- ดวงชะตาแสงกล โดย ท่านย่าเฒ่า : ประจำเดือนสิงหาคม 2556
- เด็กวันวาน เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- ความเป็นฅน ความเป็นครู : ท่ามกลางสีสัน
- IS AM ARE : ตำบลท่าอยู่ จังหวัดพังงา
- คุยนอกกรอบ : อ.ธันยวัชร์ ไชยตะกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
- ตัวไกล หัวใจอยู่ไกล้ : รวยอย่างไรให้มีความสุข
- พระราชประวัติ : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- บทความ..พิเศษ : ความหมายของคำว่า "แม่"
- นิทานโบราณคดี : ตอนที่4 ห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ
- เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน : 10 ต้นไม้ต้องห้าน ปลูกแล้วอาจดวงตก
- Tourist Guide : อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
- ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับ 66 กรกฎาคม 2556


- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : การให้น้ำของป่าต้นไม้
- เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์
- ธรรมะติดปีก ท่าน ว.วชิรเมธี : ความน่าจะเป็นบนเส้นทางธรรม
- ดวงชะตาแสงกล โดย ท่านย่าเฒ่า : ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
- เด็กวันวาน เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- ความเป็นฅน ความเป็นครู : ผมรักแม่ครับ...
- IS AM ARE : ตำบลต้นยวน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
- คุยกับดาว : เกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์
- ตัวไกล หัวใจอยู่ไกล้ : จั๊กจั่นแจ่วแก้วตา
- บทความ..พิเศษ : ครูดาวเนตร วงศ์เหมือนบุญ สู้มะเร็ง สู้ด้วยใจ
- พลังเยาวชน พลังของแผ่นดิน : ภัทรา พิบูลธนเกียรติ
- นิทานโบราณคดี : เสือใหญ่ที่เมืองชุมพร
- เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน : แง่คิดดีๆ จากชายชราผู้จากไป
- Tourist Guide : อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จ.เชียงใหม่
- by pass@siam : สวยง่ายๆ ด้วยน้ำผึ้ง

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับ 65 มิถุนายน 2556


- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : โรงเรียนชาวนาสู่ความยั่งยืน
- เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์
- ธรรมะติดปีก ท่าน ว.วชิรเมธี : เวลาใด คือเวลาที่สำคัญที่สุด
- ดวงชะตาแสงกล โดย ท่านย่าเฒ่า : ประจำเดือนมิถุนายน 2556
- เด็กวันวาน เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- ความเป็นฅน ความเป็นครู : ปณิธาน
- IS AM ARE : ตำบลคูหาใต้ จังหวัดสงขลา
- คุยกับดาว : Kat-Katreeya English
- ตัวไกล หัวใจอยู่ไกล้ : ภาพประวัติศาสตร์และการใช้เทคโนโลยี
- คุยนอกกรอบ : นพ.ธีระ ทองสง แบบอย่างของอาจารย์และแพทย์ผู้ให้
- พลังเยาวชน พลังของแผ่นดิน : ธีรนนท์ รัชตาธิบดี และ รัชภูมิ พานิชสมบัติ
- นิทานโบราณคดี
- เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน : คุณค่าแห่งการรู้ คุรค่า
- Tourist Guide : อุทยานแห่งชาติเอราวัณ กาญจนบุรี
- by pass@siam : สวยได้..ไม่กลัวฝน