Featured

Alliance

 

 

 

 

 


IS AM ARE Magazine

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่หลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"  ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน  โดยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เข้าใจคำว่า "พอเพียง" ได้มากยิ่งขึ้น การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่ง่าย และไม่น่าเบื่อ และได้เรียนรู้สาระดีๆ อย่างต่อเนื่อง

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับ 74 มีนาคม 2557 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)


- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : สูตรอาหารจากสวนหลังบ้าน
- เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์
- ธรรมะติดปีก ท่าน ว.วชิรเมธี : ใครลิขิตชีวิตเรา
- ดวงชะตาแสงกล โดย ท่านย่าเฒ่า : ประจำเดือนมีนาคม 2557
- เด็กวันวาน เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- ความเป็นฅน ความเป็นครู : รินหลั่งน้ำพระทัย
- สปสช. : ไร้ตมก็ไร้บัว
- IS AM ARE : ตำบลคลองเรือ จังหวัดสระบุรี
- Coverstory : fm 99.5 คลื่นจิตอาสา
- ตัวไกล หัวใจอยู่ใกล้ : ยังไม่สายที่จะให้ทาน
- นิทานโบราณคดี : หนังสือหอหลวง ตอนที่ 2
- ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับ 73 กุมภาพันธ์ 2557 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)


- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : จากฝั่งไทย...ข้ามฝั่งโขงพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาล
- ข้าวภัทรพัฒน์ปรุงสำเร็จ
- เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์
- ธรรมะติดปีก ท่าน ว.วชิรเมธี : เงาสะท้อนใจ
- ดวงชะตาแสงกล โดย ท่านย่าเฒ่า : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
- เด็กวันวาน เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- ความเป็นฅน ความเป็นครู : เพื่อเด็ก เพื่ออนาคต
- สปสช. : Am i abnormal?
- IS AM ARE : ตำบลลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง
- คุยนอกกรอบ : ปราชญ์เดินดิน แสวงบุญชัย
- ตัวไกล หัวใจอยู่ใกล้ : อาหารขยะชั้นเยี่ยม
- นิทานโบราณคดี : หนังสือหอหลวง
- ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับ 72 มกราคม 2557 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)


- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : ย้อนหลังวันวาน ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในมูลนิธิชัยพัฒนา
- เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์
- ธรรมะติดปีก ท่าน ว.วชิรเมธี : อุปมาชีวิต?
- ดวงชะตาแสงกล โดย ท่านย่าเฒ่า : ประจำเดือนมกราคม 2557
- เด็กวันวาน เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- ความเป็นฅน ความเป็นครู : ต้มสีให้งดงาม
- สปสช. : เขยฝรั่ง...กับบริการสุขภาพไทย
- IS AM ARE : ตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต
- คุยนอกกรอบ : เกษตรสรรพสิ่ง
- ตัวไกล หัวใจอยู่ใกล้ : ม้าป่าว่ายน้ำข้ามช่องแคบ
- นิทานโบราณคดี : เจ้าพระยาอภัยราชา (โรลัง ยัคมินส์)
- ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับ 71 ธันวาคม 2556 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)


- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : จากจิตศรัทธา...ประชาราษฏร์
- เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์
- ธรรมะติดปีก ท่าน ว.วชิรเมธี : การบริจาคอวัยวะ เกิดชาติหน้าอวัยวะไม่ครบ?
- ดวงชะตาแสงกล โดย ท่านย่าเฒ่า : ประจำเดือนธันวาคม 2556
- เด็กวันวาน เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- ความเป็นฅน ความเป็นครู : จุดเริ่มต้นของชีวิตครู
- สปสช. : 1330 ร้องเรียน ร้องทุกข์ รับฟัง
- IS AM ARE : ปากทรง ชุมพร
- คุยนอกกรอบ : ทำนาไร่เดียว รวยเป็นแสน
- ตัวไกล หัวใจอยู่ไกล้ : ผลไม้ที่หล่นไม่ไกลต้น
- CONOMIX : เศรษฐศาสตร์ชาวนา
- นิทานโบราณคดี : สืบพระศาสนาที่อินเดียตอนที่ 2
- BONVOYAGE (Tourist Guide) : Do nothing in pai
- ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับ 70 พฤศจิกายน 2556 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)


- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : หญ้าแฝกหญ้าจากฟ้า
- เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์
- ธรรมะติดปีก ท่าน ว.วชิรเมธี : 8 คำสอนและข้อคิดดีๆ
- ดวงชะตาแสงกล โดย ท่านย่าเฒ่า : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
- เด็กวันวาน เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- ความเป็นฅน ความเป็นครู : คิดถึงที่ซึ่งจากมา
- สปสช. : ระลอกคลื่นแห่งอาเซียน
- IS AM ARE : ตำบลปริก จังหวัดสงขลา
- คุยนอกกรอบ : ไพศาล คัจฉสุวรรณมณี
- ตัวไกล หัวใจอยู่ไกล้ : อาหารจานช้า ราคาแพง
- บทความพิเศษ : กาแฟห้วนห้อม กาแฟป่าวิถีพอเพียง
- สัมภาษณ์พิเศษ : กั้ง อักษรณ์ศาสตร์จุฬา ศิลปินค่าย kanikaze
- นิทานโบราณคดี : ตอนที่6 เรื่องของแปลกที่เมืองพาราณสี
- Tourist Guide : ทอดสายตาแหวกว่ายคลื่นทะเลหมอกบนยอดดอย
- ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร