Featured

Alliance

 

 

 

 

 


IS AM ARE Magazine

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่หลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"  ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน  โดยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เข้าใจคำว่า "พอเพียง" ได้มากยิ่งขึ้น การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่ง่าย และไม่น่าเบื่อ และได้เรียนรู้สาระดีๆ อย่างต่อเนื่อง

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 84 เดือนมกราคม 2558 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)

สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : ประสบการณ์สอนภาษาอีกครั้ง
- dramatoday ท่าน ว.วชิรเมธี : เวลาใดคือเวลาที่สำคัญที่สุด
- wheel of life : ประจำเดือนมกราคม 2558
เด็กวันวาน เด็กวันนี้ : อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- Question of life : กว่าจะคืนถิ่น
สปสช. : ศุกร์กันเถอะเรา
cover story : ศรไกร แน่นสีนิล ช่างทำฉลองพระบาท
IS AM ARE : ตำบลเนินขาม จังหวัดชัยนาท
ตัวไกล หัวใจอยู่ใกล้ : มีเท่าไหร่ให้เกือบหมด
Goodlife : สูตรผมสวนด้วยธรรมชาติ ตอนที่ 1 
ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 83 เดือนธันวาคม 2557 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)

- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : ป่า ชุมชน คน อาหาร
- dramatoday ท่าน ว.วชิรเมธี : วิธีลืมความหลัง
- wheel of life : ประจำเดือนธันวาคม 2557
เด็กวันวาน เด็กวันนี้ : อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- Question of life : ทำไมฉันถึงตัดสินใจเรียนครู
สปสช. : Selfie
cover story : พ่อคือบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีแต่ให้ตลอดกาล
IS AM ARE : ตำบลหมากฝ้าย สระแก้ว
ตัวไกล หัวใจอยู่ใกล้ : เรื่องราวของชาวบ้านนาและกัลยาณมิตร
Goodlife : 15 เคล็ดลับ รับลมหนาว
ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 82 เดือนพฤศจิกายน 2557 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)

- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : ข้างหลังภาพ
- dramatoday ท่าน ว.วชิรเมธี : ความรักอย่างรู้ตัว
- wheel of life : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
- เด็กวันวาน เด็กวันนี้ : อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- Question of life : ประสบการณ์แห่งชีวิต
- สปสช. : Do it yourself
- cover story : จารุณี สุขสวัสดิ์
- IS AM ARE : ตำบลสะตอน จังหวัดจันทบุรี
- ตัวไกล หัวใจอยู่ใกล้ : เรียนไม่ทันตั้งแต่วันก่อนเข้าเรียน
- Goodlife : อันตรายจากอุจจาระร่วง
- ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 81 เดือนตุลาคม 2557 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)

- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : บันทึกไว้ในหัวใจดวงน้อย
- dramatoday ท่าน ว.วชิรเมธี : สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งนั้นกำไรเสมอ
- wheel of life : ประจำเดือนตุลาคม 2557
- เด็กวันวาน เด็กวันนี้ : อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- Question of life : ขอสัญญา
- สปสช. : อย่างนี้เมืองไทยจะมีไหม
- cover story : 1 ปี มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
- IS AM ARE : ตำบลทหนองไม้แก่น จังหวัดฉะเชิงเทรา
- let's talk : เปลือกไข่วิจิตร ทางของคนไม่รู้จักแพ้
- ตัวไกล หัวใจอยู่ใกล้ : ผลพวงของการรับประทานบะหมี่สำเร็จรูป
- Goodlife : โรคที่พบบ่อยในฤดูฝน
- ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 80 เดือนกันยายน 2557 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)

- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : ร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนโครงการอัมพวาพัฒนานุรักษ์
- dramatoday ท่าน ว.วชิรเมธี : บันไดแห่งความรัก
- wheel of life : ประจำเดือนกันยายน 2557
- เด็กวันวาน เด็กวันนี้ : อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- Question of life : ฉันในวันแรก
- สปสช. : ชุมชนบ้านจัดสรร
- cover story : บันทึกกวีบรรเลง
- IS AM ARE : ตำบลทป่าขะ จังหวัดนครนายก
- let's talk : 108 คน บนพื้นที่ 30 ไร่ วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
- ตัวไกล หัวใจอยู่ใกล้ : โอลก้า ยอดนักกรีฑาอายุกว่า 90 ปี
- Goodlife : AHAs
- ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร