Featured

Alliance

 

 

 

 

 


นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 99 เดือนเมษายน 2559 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)

- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : เจ้าหญิง
dramatoday : เครียดมาปัญญาเกิด
เด็กก่อนค่าย เด็กหลังค่าย 
สปสช. : ถีบฉันทีซิ
- cover story : เรื่องเล่าจากอดีตเลขาธิการสภาพัฒน์ นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
IS AM ARE : ตำบลทุ่งนางโอก จังหวัดยโสธร
Let's talk : คุณธรรมนำคน สู่ความยั่งยืน ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร