Featured

Alliance

 

 

 

 

 


IS AM ARE Magazine

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่หลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"  ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน  โดยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เข้าใจคำว่า "พอเพียง" ได้มากยิ่งขึ้น การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่ง่าย และไม่น่าเบื่อ และได้เรียนรู้สาระดีๆ อย่างต่อเนื่อง

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 99 เดือนเมษายน 2559 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)

- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : เจ้าหญิง
dramatoday : เครียดมาปัญญาเกิด
เด็กก่อนค่าย เด็กหลังค่าย 
สปสช. : ถีบฉันทีซิ
- cover story : เรื่องเล่าจากอดีตเลขาธิการสภาพัฒน์ นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
IS AM ARE : ตำบลทุ่งนางโอก จังหวัดยโสธร
Let's talk : คุณธรรมนำคน สู่ความยั่งยืน ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 98 เดือนมีนาคม 2559 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)

- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : ต้นทางฟื้นป่า ปลายทางน้ำมันชา
dramatoday : เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต
เด็กก่อนค่าย เด็กหลังค่าย 
สปสช. : ชัวร์ก่อนแชร์
- cover story : พลเอกดาวน์พงษ์ รัตนสุวรรณ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาชาติ
IS AM ARE : ตำบลท่าศิลา จังหวัดสกลนคร
- Let's talk : นายประเสริฐ หอมดี แนวทางชีวิตและการดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 97 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)

- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : เกร็ดประวัติน้ำมันเมล็ดชา
dramatoday : ลายแทงแห่งความสุข
เด็กก่อนค่าย เด็กหลังค่าย 
สปสช. : ไม่กินผักคือไม่รักตัวเอง
- cover story : นายสุรพงษ์ จำจด กศน. กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
IS AM ARE : ตำบลจันดุม จังหวัดบุรีรัมย์
สัมภาษณ์พิเศษ : อย่าให้ใครว่าไทย  นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 96 เดือนมกราคม 2559 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)

- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : พืช 3 สายพันธุ์ใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
dramatoday : ชีวิตที่วิ่งตามความอยาก
เด็กก่อนค่าย เด็กหลังค่าย 
สปสช. : บ้านนี้ไม่มีเด็ก
- cover story : พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม
IS AM ARE : ตำบลคำแคน จังหวัดขอนแก่น
สัมภาษณ์พิเศษ : จิตอาสาออฟโรด มีดีมากกว่ารถล้อใหญ่
ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 95 เดือนธันวาคม 2558 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)

- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : มหาราชกับพระราชธิดา ผู้ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาท
dramatoday : พร 5 ข้อ จากท่าน ว.
เด็กก่อนค่าย เด็กหลังค่าย 
สปสช. : คุณเป็นแบบไหน
- cover story : นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
IS AM ARE : ตำบลเขาคอก จังหวักบุรีรัมย์
สัมภาษณ์พิเศษ : นายแพทย์เกษม วัฒนชัย และ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา
ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร